Czech Republic

VIDEA TÝDNE: Zpřísnění opatření, Prymulův konec v úřadu, či vyděšená premiérka

Na mimoøádném jednání vláda rozhodla, že kvùli špatné epidemiologické situaci znovu zpøísní opatøení proti šíøení koronaviru. Rozhodla se od ètvrtka od 6 hodin ráno uzavøít maloobchod a služby, s vıjmkou prodejen se základním sortimentem. Nové restrikce mìly platit do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu.

Nemocnicím v Karlovıch Varech a Chebu se rychle zaplòují lùžka intenzivní péèe pro covidové pacienty v tìžké stavu. V Karlovarském kraji stoupá i poèet pozitivnì testovanıch. Zatímco pøed deseti dny jich bylo 39, v úterı už jejich poèet vzrostl na víc než 290. Aktivních pøípadù onemocnìní covid-19 v regionu jsou tak už témìø dva tisíce.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula odmítl pøijmout vızvu ze strany premiéra Andreje Babiše k rezignaci za pochybení, kterého se dopustil tím, že navštívil restauraci, aèkoli mìla bıt podle vládních naøízení zavøená. Prymulùv osud je tak v rukou prezidenta Miloše Zemana, kterı dal už najevo, že se mu ho pøíliš odvolávat nechce.

Rozhovor islandské premiérky Katrín Jakobsdóttirové s americkım deníkem The Washington Post narušilo zemìtøesení. Nejdøív se sice lekla, ale pak s úsmìvem jenom konstatovala: „To je prostì Island.“ Podobnı incident zažila v kvìtnu taky novozélandská premiérka Jacinda Ardenová.

Právník amerického prezidenta Donalda Trumpa a exstarosta New Yorku Rudy Giuliani odmítl „kompromitující“ zábìry z pokraèování filmu Borat komika Sachy Barona Cohena. Giuliani po setkání s novináøkou, ve skuteènosti nastrèenou hereèkou, leží na posteli a ruce má v kalhotách. Giuliani tvrdí, že si zastrkával košili. Borat pak natoèil video, ve kterém politika po svém brání. A opìt mluví èesky.

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market