Czech Republic

VIDEA TÝDNE: Záhada v poušti, rebelující hospoda a opilá veverka

Amerika øeší záhadu, kde se uprostøed pouštní krajiny ve státì Utah vzal podivuhodnı kovovı monolit. Objekt vysokı 3,6 metru objevila minulı tıden mezi skalami posádka vrtulníku pøi sèítání ovcí tlustorohıch.

Pražská restaurace Šeberák se ve ètvrtek otevøela zákazníkùm. Úplnì jako za èasù pøed koronavirovımi opatøeními, nikoliv prodejem pøes okénko. Majitel tvrdí, že vláda jen vytváøí chaos a souèasná opatøení mùže zrušit Ústavní soud. Pokud mu podnik úøady zavøou, je pøipravenı zažalovat vládu. Veèer na místo vyrazili policisté.

V horském støedisku na Klínech nedaleko Litvínova otevírají pro milovníky adrenalinovıch sportù novou atrakci. Krušnohorská zipline je vùbec nejdelší v Èesku, pátou nejdelší v Evropì a v seznamu nejdelších zipline svìta se vešla do první dvacítky.

Na svou netrpìlivost doplatila mladá žena, která v centru Brna vbìhla na pøechod, kde svítila èervená. K místu se totiž v tu chvíli blížil policejní vùz. Když hlídka na chodkyni zatroubila, žena smìrem k uniformovanım mužùm ukázala vulgární gesto. Nakonec musela zaplatit pokutu za pøestupek.

Chvíle opojení alkoholem zažila veverka, která neodolala a uloupila zkvašené hrušky. Ty byly urèené prasatùm, které chová Kathleen Morloková v americké Minnesotì. Jen chvíli po konzumaci hrušek zaèala veverka pociovat vedlejší úèinky zkvašeného ovoce.

Football news:

Danny Murphy: Liverpool's match against Manchester United will not be as dull as it was against Man City. I want them to take risks
Jamie Carragher: Liverpool and Manchester United are two of the biggest and most successful clubs in England. This will not change in 20-30 years
Abraham Grant: No one has contacted me from Chelsea. I believe that Lampard will do his job
Andrea Pirlo: Thanks to Conte, I wanted to become a coach. There is a lot of respect and sympathy between us
Gian Piero Gasperini: Miranchuk's goal is to find stability. I have to adapt to his characteristics
Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on