Czech Republic

Verdasco přišel o Paříž. Měl pozitivní test na covid, nejspíš falešně

Nìkdejší hráè z elitní svìtové desítky pøipomnìl, že nemoc covid-19 už bez symptomù prodìlal v srpnu. Po karanténì mìl opakovanì negativní testy. Po pøíjezdu do Paøíže ale kontrola ukázala opìt pozitivní vısledek a organizátoøi turnaje ho ze soutìže vyøadili.

„Poøadatelé Roland Garros mi následnì odmítli udìlat novı test, a to navzdory všem okolnostem a faktu, že bylo do losování ještì dost èasu,“ napsal aktuálnì 58. hráè svìtového žebøíèku. 

Ve ètvrtek se na vlastní náklady podrobil dvìma PCR testùm a kontrole protilátek, všechny vyšly negativnì.

„Chci vyjádøit svou naprostou frustraci a opovržení organizátory Roland Garros. Za to, že mi upøeli právo startovat na tomto dùležitém turnaji. A to bez toho, aby mi dali šanci podstoupit novı test, abych mohl dokázat, že ten první byl chybnı,“ dodal.

Stejnou zkušenost udìlal už pøed kvalifikací bosenskı tenista Damir Džumhur, jenž nesmìl o start v hlavní soutìži bojovat kvùli kontaktu s pozitivnì testovanım trenérem. 

Také kouè už podle Džumhura nákazu koronavirem prodìlal a jeho test v Paøíži byl proto falešnì pozitivní. Poøadatele hodlá za zmaøenou pøíležitost žalovat.

Football news:

Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break