Czech Republic

Vémola uškrtil Mikuláška už po dvou minutách. Smrděl kouřem, řekl

Pøipravujeme podrobnosti

Emotivní vítìzství Pudilové po dvou letech

Lucie Pudilová zažila vítìzství poprvé od 18. února 2018, kdy ještì v UFC porazila Sarah Morasovou. Od té doby ètyøikrát prohrála, neuspìla ani letos s 18letou amatérkou Terezou Bledou v projektu Underground organizace Oktagon (upravená pravidla pro boj v kleci v postoji).

Nyní si poradila se Švédkou Cornelií Holmovou na body. Po souboji mìla emotivní projev, nebo ji mìl doprovázet trenér Petr Kníže (vede tøeba Machmuda Muradova), jenže s tím se pøed turnajem nepohodla, takže se Pudilová vrátila k Ladislavu Erdélyimu. Ten ovšem pár desítek minut pøed zápasem zkolaboval a skonèil v nemocnici. 

„Umøel mi dìda, pes, málem babièka. Zkolaboval trenér... Tohle vítìzství je sladkı. Tak sladkı, že mám pocit, že všechny miluju,“ øekla dojatá Pudilová.

V pøedešlıch zápasech hlavní karty porazil Španìl Tato Primera èeského soupeøe Andreje Kalašnika na body a Slovák Samuel Krištofiè zvítìzil technickım knokautem nad Polákem Mateuszem Strzelczykem.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years