Czech Republic

Velká škoda, že se nehrálo na Letné, želí v Blansku po historickém mači

Nastoupil v základní sestavì druholigového Blanska, které se slavnému sokovi postavilo v jeho tréninkovém centru v Praze na Strahovì v rámci 3. kola MOL Cupu. „Los nám byl naklonìn. Sparta je evropskı klub, pojem. Bylo super si proti ní zahrát,“ vyprávìl bìhem cesty z hlavního mìsta zpìt domù 25letı záložník.

Filip Souèek (vlevo) a Ladislav Krejèí mladší se radují z gólu Sparty.

Celé Blansko právì odehrálo zatím nejvìtší zápas v historii klubu, a co víc, v Praze zanechalo velmi slušnı dojem. Více než dvì tøetiny utkání stateènì vzdorovalo. Favoritovi, kterı hrál v kombinované sestavì, dalo hodnì práce vyhrát 2:0.

V prvním poloèase mohli dokonce hosté vést a bylo by to zasloužené. Nedali však vyložené šance. Po zmìnì stran pøežili i penaltu, tlak Sparty ale postupnì sílil, až se prosadila.

„První poloèas jsme hráli vıbornì, chybìl vždycky kousek. Haris (Harba) netrefil branku o pùl metru, proti Kopimu (Adrián Kopièár) vıbornì vybìhl jejich brankáø Nita,“ litoval útoèník Filip Žák. „Ve druhé pùli už byla lepší Sparta. Zaslouženì nám dala góly,“ uznal.

Zápas mìl „tréninkové“ kulisy, na Strahovì se hrál na jednom z nìkolika høiš na ploše bıvalého spartakiádního stadionu.

„Velká škoda, že se nehrálo na Letné, a další škoda, že nemohli pøijít diváci. Vìøím, že z Blanska by si hromada fanouškù udìlala vılet. To je taková kaòka,“ zmínil Lahodnı. Pøesto zápas zaøadil k nejvìtším zážitkùm své dosavadní kariéry, hned vedle dva roky starého domácího pohárového utkání za Vyškov proti tehdy mistrovské Plzni. „Ten hodnotím i trochu vıš, hrál se doma a pøed plnım stadionem,“ pøipustil.

Pøedevším pro hráèe, jako jsou on nebo Žák, byla cesta Blanska na Spartu velkım okamžikem. Ještì loni hráli tøetí ligu, na jaøe se s Blanskem doèkali postupu do druhé nejvyšší soutìže a vèera si mohli zahrát proti kanonırovi Liboru Kozákovi èi stoperu Davidu Lischkovi.

O èem se jim pak ani nesnilo, bylo to, že v poloèase mohli zaèít pomıšlet dokonce na senzaci v podobì vyøazení Sparty. „Nastoupila s hráèi, kteøí nejsou tolik vytížení, a dalo se s ní hrát. Hodnì jsme presovali, napadali jsme, zápas jsme odehráli dobrı,“ øekl Lahodnı.

Do jedné z nejvìtších šancí vysunul v první pùli Adriána Kopièára. Spoluhráèi vìøil, že pošle Blansko do vedení, proti byl ale Florin Nita. Vybìhl a støelu vyrazil.

„Hrajeme spolu na støedu zálohy, jsme kamarádi, hecujeme se. O pøestávce jsem Kopimu øíkal, že jsem mu vìøil a že mìl ještì na stranì úplnì volného Vasiljeva. Klidnì mu mohl nahrát. Kopi ale øíkal, že ho vùbec nevidìl, šel rovnou do branky. Asi rozhodla i zkušenost brankáøe, že mu zmenšil støeleckı úhel,“ vyprávìl Lahodnı.

Po zápase si Blanenští s vítìznımi sparany lehce ukli pìstmi na pozdrav. Žádné vımìny dresù za stávající hygienické situace nepøicházely v úvahu. Najedli se a vyrazili domù.

I když prohráli, byli spokojení.

„Dojmy pøevažují pozitivní. Nedostali jsme šestku a nejedeme z Prahy znièení,“ pousmál se Lahodnı.

V Blansku všichni vìdí, že zásadnìjší pro nì bude nedìlní zápas ve Vlašimi. Daleko obyèejnìjší než ten støedeèní, zato o druholigové body, které nováèek potøebuje jako sùl.

Football news:

Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League