Czech Republic

Velká cena Portugalska byla potvrzena v letošním kalendáři F1

Do Portugalska se závod formule 1 vrátil vloni v øíjnu po 24 letech. Poøadatelé v Portimau tehdy zaujali místo v nouzovém kalendáøi, jehož podobu vıraznì ovlivnila pandemie koronaviru. Nyní byli Portugalci favority na opìtovné poøadatelství poté, co pùvodnì avizovaná premiérová GP Vietnamu ztratila v zemi politickou podporu po srpnovém zatèení tehdejšího starosty Hanoje kvùli podezøení z korupce.

Vítìzství Lewise Hamiltona v minulém roce v Portimau sledovalo 27.000 divákù, pro letošní roèník zatím o fanoušcích vzhledem k pokraèující pandemii jasno není. „Co se poètu divákù tıká, úzce spolupracujeme s promotérem a portugalskou vládou,“ uvedlo vedení F1 na svém webu. Rozhodnutí se oèekává v nadcházejících tıdnech.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League