Czech Republic

Ve čtvrtek přibylo 13 tisíc případů. Oproti minulému týdnu nárůst zpomalil, počet hospitalizovaných je ale vyšší

Od bøeznového zaèátku epidemie odhalily laboratoøe v zemi 310 068 nakaženıch. Z toho se 128 628 lidí vyléèilo. Pøibıvá ale obìtí. S koronavirem dosud zemøelo 2862 lidí. Na tento tıden zatím pøipadá 540 úmrtí. Od minulé støedy bylo osm dní v øadì vždy více než 100 obìtí. V úterı s covidem-19 zemøelo 159 lidí, dosud nejvíce. Na ètvrtek zatím pøipadá 99 zemøelıch, tyto údaje ale obvykle pøi dalších aktualizacích rostou.

V nemocnicích je podle posledních údajù 6604 pacientù s covidem. Oproti minulému ètvrtku je poèet hospitalizací vyšší zhruba o 1500. V tìžkém stavu je 1031 pacientù.

Podíl pozitivních testù na covid-19 byl ve støedu rekordních 34,44 %. Laboratoøe udìlaly ve státní svátek 37 680 testù, o 9500 ménì než v úterı. V poslední dobì se podíl pozitivní testù témìø vždy pohyboval nad 30 %. Ètvrteèní bilanci testù ministerstvo zveøejní v pátek vpodveèer.

Nejvıraznìji se v posledních sedmi dnech nákaza šíøila na Náchodsku, kde na 100 000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1100 pøípadù koronaviru. Následuje Benešovsko s 1084 a Rakovnisko s 1019 nakaženımi na 100 000 obyvatel za uplynulı tıden. Relativnì nejlépe je na tom stále Chebsko, kde zaznamenali 291 nakaženıch na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Prezident Miloš Zeman ve ètvrtek jmenoval ministrem zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Novı šéf úøadu za svùj hlavní úkol oznaèil potøebu zmìnit vnímání situace a nálady ve spoleènosti. Strach z viru, kterı lidi paralyzuje a rozdìluje, je podle nìj potøeba pøemìnit v respekt. Uvedl, že vládní opatøení nebude nutné zásadnì zpøísòovat. Podrobnosti chce Blatnı pøedstavit v pátek.

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros