Czech Republic

Vánoce v Egyptě i v Emirátech. Zájem Čechů o exotické svátky je vysoký

„U Emirátù øadu klientù odrazovala povinnost testovat se už pøed odletem. Do prodeje jsme proto zaøadili silvestrovské pobyty s charterovým letem, u kterého testy povinné nejsou. Klienti tedy nemusí platit test pøed odletem, otestováni budou zdarma po pøíletu na letišti. Pokud by bylo testování na covid povinné i po pøíletu do Èeské republiky, zajistíme ho našim klientùm za zvýhodnìnou cenu,“ uvedl mluvèí CK Fischer Jan Bezdìk.

Spojené arabské emiráty jsou podle obchodního øeditele a mluvèího Exim Tours Petra Kostky dlouhodobì nejoblíbenìjší exotickou destinací. Cena týdenního zájezdu na Silvestra podle nìj zaèíná na zhruba 25 000 korunách.

Levnìjší pobyty lidé seženou na Vánoce a v závìru roku v Egyptì, kde se ceny za týden ve ètyøhvìzdièkovém hotelu s all inclusive pohybují kolem 18 000 korun. V cenì je podle Kostky také test na koronavirus v destinaci. Cestovní kanceláøe by rovnìž zajistily klientùm i test pøi návratu, a to za zvýhodnìnou cenu.

V pøípadì cestovní kanceláøe Èedok je jednou z nejžádanìjších zemí pro trávení zimní dovolené v teple Egypt. „Vánoèní a silvestrovské termíny jsou nejvíce žádané i v letošním roce, nejprodávanìjší jsou týdenní pobyty v pìtihvìzdièkových hotelech pøímo na pláži a se stravováním all inclusive,“ uvedla mluvèí Èedoku Eva Nìmeèková.

Boduje i Zanzibar

Lidé za teplem odjíždìjí už nyní. U cestovní agentury Invia prodejùm exotických destinací v první polovinì listopadu dominoval Zanzibar. Prodeje byly podle mluvèí agentury Andrey Øezníèkové v meziroèním srovnání ètyønásobné.

„Zanzibar si vybralo deset procent našich klientù. Vìtšinou volili pobyt na devìt dnù ve ètyøhvìzdièkovém hotelu s all inclusive,“ uvedla Øezníèková. Pobyty Invia nabízí od 26 000 korun za osobu. Prùmìrnì však lidé za cestu podle Øezníèkové utrácejí kolem 40 000 korun.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals