Czech Republic

V úterý přibylo 9144 případů, méně než před týdnem. S nemocí se aktuálně potýká téměř 99 tisíc lidí

Celkem laboratoøe v Èesku od bøeznového zaèátku epidemie odhalily pøes 956 000 nakažených. Aktuálnì se s koronaviroou nákazou potýká témìø 99 000 lidí, vìtšina má mírný prùbìh onemocnìní. Denní poèty zemøelých se v posledních dnech drží kolem 120, na úterý pøipadá zatím 80 úmrtí. Celkem v Èesku s onemocnìním covid-19 zemøelo 15 791 lidí.

Zdravotníci zároveò v Èesku vykázali od zaèátku vakcinace 222 450 oèkování, v úterý jich bylo pøes 12 000. Druhou dávku dostalo podle dat ministerstva zdravotnictví 17 622 lidí.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter