Czech Republic

V Uherském Brodě otevřel bar. Podle provozovatele jde o petiční místo

„Zatím situace není jasná, monitorujeme to tam. Je pravda, že provozovatel bar otevøel, ale øíkal nám, že to má jako agitaèní místnost pro lidi, kteøí chtìjí podepsat petici. Kolegové jsou na místì a zjišují, zda porušil vládní naøízení èi ne,“ øekla iDNES.cz krajská mluvèí policie Lenka Javorková.

Mluvèí nemá informace o tom, že by nìkdo v podniku konzumoval nápoje. Podle reportéra CNN Prima News, kterı byl na místì, ale v prostoru baru lidé s nápojem sedí. Na petici, která má sloužit k založení politické strany, vidìl ètyøi podpisy. 

O otevøení bar Restart informoval dopøedu na Facebooku. „V sobotu otvíráme bar s pøíznaènım názvem Restart, jelikož už nadále nehodláme poslouchat tato absurdní naøízení vlády, které zdùvodòují obrovskım celostátním podvodem s názvem covid 19 a vyhlásili jsme obèanskı odpor formou obèanské neposlušnosti,“ napsal odpovìdnı vedoucí baru Tomáš Weintritt. 

S redakcí iDNES.cz odmítl v pátek hovoøit.  Restart není jedinı podnik, kterı se snaží navzdory vládním zákazùm mít otevøeno. V pátek byli lidé v pražské restauraci Šeberák. Policisté na místì udìlovali pokuty.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option