Czech Republic

V sobotu výrazně klesl počet hospitalizovaných s covidem. Za neděli zatím přibylo 708 nových případů infekce

Za nedìli do 18:00 pøibylo v Èesku 708 laboratornì potvrzenıch pøípadù nemoci covid-19, o 190 ménì než minulou nedìli za stejnou dobu. Laboratoøe ale také provedly ménì testù. Tuto sobotu jich udìlaly 11 700, o tıden døív pøibližnì 14 600. Pozitivních bylo 22,8 procenta vzorkù.

Od zaèátku epidemie se v Èesku infikovalo novım koronavirem pøes 519 000 lidí. Pøibližnì 85 procent z nich se uzdravilo. Aktuálnì nemocnıch je 68 769 lidí.

Nejvíc nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíèkobrodsko, kde za uplynulıch sedm dní zaznamenali 708 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním tıdnu 441 novì nakaženıch na 100 000 obyvatel. Nad 390 nakaženıch na 100 000 obyvatel za sedm dní evidují statistici na Kutnohorsku, Chrudimsku a Opavsku.

U vìtšiny nakaženıch má nemoc mírnı nebo bezpøíznakovı prùbìh. V nemocnici je 6,7 procenta aktuálnì nakaženıch, což je 4565 lidí. Stav 689 z nich lékaøi hodnotí jako tìžkı. Na poèátku listopadu pøitom v nìkolika dnech pøesahoval poèet nakaženıch v nemocnicích 8200 pøípadù a tìžkıch pøípadù bylo kolem 1200.

S covidem dosud zemøelo v Èesku 8102 lidí, u kterıch se infekce prokázala. V sobotu stoupl poèet úmrtí o 69, dnes zatím o 23 pøípadù. Tento poèet bude ale ještì pravdìpodobnì revidován.

Od zaèátku mìsíce zemøelo s covidem 4559 lidí, tedy v prùmìru 157 dennì. Za celı øíjen zemøelo 2868 lidí s koronavirem.

Bodové skóre systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolòování, se v èesku sedmı den v øadì drží na 57 bodech ze sta. Èesko se proto od ètvrtka pøesune ze ètvrtého na mírnìjší tøetí stupeò pohotovosti, rozhodla dnes vláda. Dodrží-li stanovená omezení, budou moci otevøít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skonèí noèní omezení volného pohybu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není pravdìpodobné, že by se Èesko do konce roku dostalo do nižšího než tøetího stupnì. Školy pøejdou do tøetího stupnì až od 7. prosince.

Football news:

Gian Piero Gasperini: Miranchuk's goal is to find stability. I have to adapt to his characteristics
Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on
You can also hand over tickets for Euro and return the money (if the matches are postponed in March, everything will burn out). Instructions
Mark Clattenburg: Klopp knows what he's doing, he's incredibly smart. Jurgen is bad at losing, he and Ferguson have more in common than he realizes
Alex Ferguson: Rooney has had a fantastic career. I hope he can be a coach
A Bundesliga club cannot be bought. But Volkswagen was able to