Czech Republic

V sobotu přibylo 1159 nakažených, počet hospitalizovaných výrazně klesl

Víkendové poèty nakaženıch pravidelnì snižuje menší zájem o testování. Zdravotníci v sobotu provedli 5803 PCR a 26 776 antigenních testù.  Vyplıvá to z údajù zveøejnìnıch na webu ministerstva zdravotnictví.

Z víc než 1,6 milionu pøípadù nákazy potvrzenıch v Èesku od zaèátku epidemie loni v bøeznu se zhruba 1,5 milionu lidí vyléèilo. Covidu-19 dosud podlehlo 28 426 lidí.

Lidí s covidem-19 je v nemocnicích nejménì od poloviny øíjna, k sobotì 4052. Ve vážném stavu jich je 938, což je nejménì od poèátku roku. Zátìž nemocnic epidemií je ale vyšší. Statistiky ministerstva totiž nezahrnují pacienty, kteøí po deseti dnech nevykazují pøíznaky covidu, nemocnièní péèi ale dále potøebují.

Reprodukèní èíslo R kleslo ze sobotních 0,81 na 0,71. Údaj ukazuje, kolik dalších lidí prùmìrnì nakazí jeden pozitivnì testovanı. Èím níže je pod hodnotou jedna, tím pomaleji se epidemie šíøí. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek uvedl, že Velikonoce navzdory obavám epidemickou situaci v Èesku nezhoršily. Nutná je ale opatrnost, protože virus je zrádnı a situace nadále køehká, dodal. Rozvolòování proto podle nìj musí bıt pozvolné a uvážlivé.

Posledních 100 000 nakaženıch pøibylo zhruba za tøi tıdny. Denní pøírùstky pøípadù byly v posledních dvou dnech ve srovnání pracovních dnù nejnižší od 5. øíjna.

Bìhem víkendu pravidelnì klesá také poèet oèkovanıch. V sobotu zdravotníci naoèkovali 23 958 lidí. Dosavadní denní maximum v poètu dávek vakcín je ètvrteèních 70 651. Ve všech dnech pracovního tıdne se poèet dávek pohyboval nad 60 000. Poèty jsou nicménì stále nižší než v polovinì bøezna uvádìl premiér Andrej Babiš, kterı mluvil o cíli oèkovat po Velikonocích 100 000 lidí dennì. Oèkování má ukonèené 856 274 lidí, potøebné jsou k tomu zatím u používanıch vakcín dvì dávky.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude