Czech Republic

V pražské Ruzyni přistál vládní speciál. Vyzvedne si vyhoštěné Rusy

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby GRU.

Èeskı stát proto vyhostil 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch tajnıch služeb.

Rusko poslalo pro své diplomaty širokotrupé letadlo Iljušin 96-300, které je používáno hlavnì pro støední a dálkové lety. Letoun má v bìžné základní verzi kapacitu zhruba 300 cestujících.

Za nepøátelskı akt èeskıch úøadù oznaèila v pondìlí vyhoštìní 18 Rusù z pražské ambasády mluvèí ruského ministerstva zahranièí Marija Zacharovová. V rozhovoru pro list Izvestija v této souvislosti jako „absurdní“ popsala dùvod tohoto kroku, jímž je podle Prahy zapojení ruskıch tajnıch služeb do vıbuchu munièního skladu pøed sedmi lety. Kreml podle mluvèího Dmitrije Peskova s takovımi závìry èeské strany „kategoricky“ nesouhlasí.

Moskva reagovala vyhoštìním 20 zamìstnancù èeské ambasády v Moskvì, což v principu velvyslanectví paralyzuje, øekl vicepremiér a povìøenı ministr zahranièí Jan Hamáèek. Skonèil celı politickı i hospodáøskı úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle nìj konzulární úsek. Vyhoštìn byl i zástupce èeského velvyslance Vítìzslava Pivoòky Luboš Veselı.

Èeši vyhoštìní z Moskvy by se mìli vrátit v pondìlí veèer. Èeská republika pracuje na vyslání vládního speciálu. Vyhoštìní 18 ruskıch diplomatù z ÈR, kteøí byli identifikováni jako pracovníci ruskıch tajnıch služeb, oznámil Hamáèek v sobotu veèer.

Hájil to jako logickı krok kvùli dùvodnému podezøení, že do vıbuchu v areálu skladu zbraní ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU. Vyhoštìní jejich kolegù z GRU a SVR, což je Služba vnìjší rozvìdky, bylo podle Hamáèka nutné.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia