Czech Republic

V potoce ve Cvikově zemřel bezdomovec, jeho známý šel místo pomoci spát

Pìtapadesátiletý bezdomovec spadl do Boberského potoka v pátek 25. záøí kolem osmé hodiny veèerní. Na místo pøivolal policisty muž, který se o údajném pádu bezdomovce dozvìdìl z doslechu. 

„Když jsme koryto potoka následnì prohledali, nalezli jsme v nìm bezvládné tìlo tohoto muže, který už bohužel nejevil známky života. Žádná závažná viditelná zranìní na sobì nemìl a ke zjištìní pøíèiny jeho úmrtí naøídil vyšetøovatel provést soudní pitvu, která probìhne ve støedu,“ zmínila policejní mluvèí Ivana Baláková.

Policie zatím podezøívá z neposkytnutí pomoci mužova známého z komunity bezdomovcù, v jehož pøítomnosti do potoka spadl.

„Oba byli toho veèera pod vlivem alkoholu. Podezøelý se ho údajnì pokusil vytáhnout z hlubokého a strmého koryta ven, ale protože to bylo pro nìj ve tmì obtížné, ponechal ho v potoce samotného a šel spát, aniž by mu alespoò nìjakou pomoc pøivolal,“ dodala mluvèí. 

Football news:

Acts Kolisevski: Pirlo's perfect, because that gives us confidence. He is not afraid to produce young players
Laudrup on Hazard's injuries: it's sad to see months go by for such an outstanding player
The journalist apologized for statements to Fati: I wanted to extol the beauty of his movements
Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?