Czech Republic

V pátek se otevře registrace k očkování proti koronaviru pro lidi nad 60 let, další věková skupina pak po týdnu

„Chtìli bychom každı tıden vždycky posunout tu hranici o pìt let,“ øekl Arenberger. Poslední skupinì lidí nad 65 let umožnilo ministerstvo zdravotnictví registraci minulou støedu. V Èesku žije zhruba 679 tisíc lidí z tého vìkové kategorie, zhruba 250 tisíc z nich již bylo oèkováno jako jiná prioritní skupina, napøíklad zdravotníci, uèitelé nebo chroniètí pacienti.

Podle dat o oèkování do nedìle dostalo aspoò jednu dávku vakcíny 18 procent populace starší 16 let, obì dávky asi desetina. Celkovì se k oèkování registrovalo nebo už dostalo vakcínu 2,34 milionù lidí, tedy asi 22 procent.

V nejstarší skupinì nad 80 let dostalo alespoò jednu dávku vakcíny pøes 70 procent a obì pøes 52 procent lidí. I s èekajícími na termín èi vakcínu se zapojilo pøes 87 procent. Z lidí mezi 70 a 79 lety bylo oèkováno jednou dávkou 60 procent a obìma 26 procent. I s èekajícími na termín èi oèkování je zapojeno témìø 85 procent vìkové skupiny.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude