Czech Republic

V Ostravě triumfovala Sabalenková, malátná Azarenková nestačila

Dvaadvacetiletá Sabalenková získala sedmý titul v kariéøe a letos druhý. V únoru v Dauhá uspìla po finálové výhøe nad Petrou Kvitovou. V Ostravì získala z dotace 528 500 dolarù šek na 50 tisíc dolarù, pøes 1,14 milionu korun.

„Mám za sebou skvìlý týden, jsem nadšená,“ øekla Sabalenková, jež po meèbolu poslala polibek do nebe pro otce, který zemøel loni v listopadu ve 43 letech.

Výjimeèná ostravská akce

Turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020 byl akcí kategorie Premier a v upraveném kalendáøi WTA nahradil èínské dìjištì Èeng-èou. V dobì zákazu sportování v Èesku kvùli koronaviru dostal turnaj výjimku a konal se bez divákù.

Bývalá svìtová jednièka Azarenková hrála jubilejní ètyøicáté finále dvouhry v kariéøe a vyrovnanou soupeøkou byla krajance jen zpoèátku. Od stavu 2:1 dominovala Sabalenková, která hrála odvážnìji a v první setu soupeøku pøestøílela 16:4 na vítìzné údery. První sadu vyhrála Sabalenková po zisku pìti gamù v øadì.

„Prvních šest gamù bylo velmi tìžkých, hodnì mì tlaèila a honila po kurtu. Vydržela jsem soustøedìná, abych hrála svoji hru, což je dùležité, protože když se zaènete soustøedit na soupeøku, tak vìtšinou prohrajete,“ vysvìtlovala Sabalenková.

Ve druhém setu se Azarenková za stavu 1:2 nechala ošetøit. Po návratu na kurt pùsobila malátnì, oddychovala a pohybovala se pomalu. Utkání ale nevzdala, snažila se hrát riskantnì na jeden úder a ještì prorazila Sabalenkové servis na 2:4. Zbylé dvì hry ale získala Sabalenková a tøetí meèbol využila pøímým bodem z podání.

„Chci všem podìkovat, i Arynì a Ostravì, za skvìlý turnaj. Zdravím také svého syna Lea a zùstaòte všichni zdraví,“ vzkázala Azarenková pøi vyhlášení. „Gratuluji Viktorii a doufám, že ti bude už brzy lépe,“ popøála dvanáctá hráèka svìta Azarenkové.

Sabalenková má šanci slavit v Ostravì triumf i ve ètyøhøe. V páru s Belgièankou Elise Mertensovou jsou nasazenými jednièkami a ve finále budou hrát proti kanadsko-brazilské dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020

tvrdý povrch, dotace 528 500 dolarù

Football news:

Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches