Czech Republic

V Libyi zřejmě našli ostatky Čecha zabitého teroristy

Rakouské ministerstvo zahranièí zprávu podle agentury APA dosud nepotvrdilo. Také èeské ministerstvo zahranièí se dosud nevyjádøilo.

Pøi útoku na libyjské ropné pole Ghaní 6. bøezna 2015 radikálové hlásící se k IS unesli devìt lidí. Zatímco dva muslimové z Bangladéše a také Ghaòan se ze zajetí brzy dostali, o osudu èeského kuchaøe Pavla Hrùzy, Rakušana a ètyø Filipíncù se dosud jen spekulovalo. 

V záøí 2017 se v médiích objevilo video z laptopu pøíslušníkù IS, které údajnì zachycovalo popravu zajatcù ještì v roce 2015.

Pátrání po unesenıch dlouho znemožòovala skuteènost, že v Libyi rozvrácené obèanskou válkou se donedávna odehrávaly prudké boje. Poté, co se situace v posledních mìsících uklidnila, bylo podle Kronen Zeitung možné provìøit informaci humanitární organizace Èervenı pùlmìsíc, podle níž byla tìla obìtí uložena nedaleko mìsta Darná.

Podle rakouského deníku libyjské úøady potvrdily, že asi deset kilometrù od mìsta našly hroby šesti rukojmích Islámského státu - Rakušana, Èecha a ètyø Filipíncù. Server Arab News ve støedu informoval, že filipínské velvyslanectví potvrdilo nález hrobù ètyø unesenıch Filipíncù.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League