Czech Republic

V Liberci hořelo krematorium, požár dočasně zastavil spalování těl

Na místì zasahovaly tøi jednotky hasièù. „Jednalo se o požár trámù v pùdním prostoru krematoria,“ uvedl zastupující mluvèí hasièù Jakub Sucharda. 

Hasièùm se požár podaøilo dostat pod kontrolu pøed jedenáctou hodinou. „Hasièi použili k hašení jeden proud vody,“ zmínil Sucharda.

Hasièi zatím neznají pøíèinu požáru a napáchané škody. „Na místì zùstala policie a vyšetøovatel pøíèin požáru,“ dodal Sucharda s tím, že bližší informace by hasièi mohli vìdìt bìhem odpoledne. Zároveò nechtìl komentovat, zda požár souvisí s tím, že se v krematoriu spalují lidské ostatky.

Požár zastavil provoz krematoria

Podle námìstka libereckého primátora Jiøího Šolce mohla požár zpùsobit drobná technická závada.

„Zakouøilo nám to nìkde u trámù. Nicménì se to podaøilo uhasit pomocí ruèních hasicích pøístrojù a samozøejmì na místo pøijeli hasièi. Teï zjišujeme, co se pøesnì stalo a za jak dlouho budeme moci obnovit plnı provoz. V tuto chvíli je provoz zastavenı,“ pøiblížil Šolc.

Krematorium v Liberci je nejstarší na území Èeské republiky. K prvnímu zpopelnìní zde došlo v roce 1918. Za mìsíc se v krematoriu uskuteèní asi 150 kremací, obøad ale bıvá jen zhruba u ètvrtiny zemøelıch.

Liberecké krematorium je v majetku mìsta, které jej dlouhá léta pronajímalo. Pøed více než dvìma lety mìsto pøevzalo i jeho provoz. Druhé krematorium na území kraje je v Semilech. Všechna krematoria se nyní potıkají s nárùstem zemøelıch v souvislosti s onemocnìním covid-19.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7