Czech Republic

V křečích za rekordem. Hamilton překonal Schumachera v bolestech

Dvanáctý závod, osmé vítìzství, Lewis Hamilton vládne sezonì 2020 pevnou rukou. Navzdory mìnícímu se programu kvùli epidemie koronaviru, navzdory novým tratím a nevyzpytatelnému se programu, je jistìjší než v pøedchozích letech. pokud neudìlá chybu, vyhraje.

Pøesto ho okruh v portugalském Portimau pøekvapil. Už po prvním tréninku hlásil, že je neèekanì nároèný. „Krásný okruh, zajímavý, ale dá každému z nás hodnì zabrat. Fyzická kondice bude dùležitá,“ predikoval britský jezdec pøed startem.

Ani na chvíli však nepøemýšlel nad tím, že by zastavil. Že by kvùli silnému nepohodlí vzdal a zatoèil do boxù. Aèkoliv má titul mistra svìta prakticky jistý, aèkoliv by Schumachera jistì pøekonal v nìkterém z dalších závodù. „Je to hroznì nároèný sport. Musel jsem však bolest pøekonat,“ vysvìtloval šampion pøi pozávodních rozhovorech.

Ani zaèátek Velké ceny pro nìj nebyl úplnì snadný. První kolo nebylo z jeho strany vùbec ideální, hodnì se svým vozem bojoval. V kvalifikaci si vydobyl možnost startovat do závodu na støednì tvrdých pneumatikách, poté mu ale dlouho trvalo, než do nich dostal teplotu.

„Odstartoval jsem skvìle, ale v sedmé zatáèce jsem chytil obrovskou pøetáèivost. A víte, jak to je, nevìdìl jsem, co pøijde. Plánoval jsem útoèit na Valtteriho, ale nakonec jsem si øekl, že bude ještì èasu dost,“ popisoval.

Jezdec Mercedesu Lewis Hamilton se soustøedí pøed Velkou cenou Ruska.

A jak to bylo s pøekonáním Schumacherova rekordu? Jaký mìl 45letý rodák ze Stevenage pocit, když projíždìl vítìznì cílem? Nic moc. „Bude to nìjakou dobu trvat, než si to úplnì uvìdomím. Zatím jsem mentálnì stále v závodním módu. Ale je to pøekroèení urèité hranice, historické maximum. Neumím najít správná slova.“

A pøijde další rekord. Pokud se nestane nìco zcela nepøedvídatelného, bude živoucí britská legenda slavit na konci sezony sedmý titul mistra svìta. Stejný poèet, jako má Michael Schumacher. A sezonì 2021 nebude mít vìtšího favorita než Lewise Hamiltona.

Football news:

Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches
Pirlo on 2:1 with Torino: after the break, we remembered that giving everything and sacrificing yourself is in the DNA of Juve
Juve have no defeats in the Serie A season: 5 wins, 5 draws
Ronaldo did not score in a Serie A match for the first time in the season. There were 8 goals in 5 games