Czech Republic

V italské katedrále někdo ukradl ampuli s krví papeže Jana Pavla II.

Zprávu s odvoláním na Vatikán pøinesla agentura AFP. Arcibiskupská kurie okamžitì upozornila spoleènost Spoleto Carabinieri, která provádí vyšetøování, a také poskytla kamerové zábìry ze spoletské katedrály.

„Chci vìøit, že se jedná o povrchní gesto, jehož cílem nebylo urazit cítìní vìøících. Rovnìž chci vìøit, že toto bezohledné gesto nebylo uèinìno pro peníze,“ citoval spoletského arcibiskupa Renata Boccarda server Vatican News.

Boccardo tak interpretoval pocity vìøících, kteøí udržují pøi životì památku papeže Karola Wojtyla, jak zní obèanské jméno Jana Pavla II.

Ampuli s krví polského papeže daroval v roce 2016 krakovskı arcibiskup Stanislaw Dziwisz, kterı Karolu Wojtylovi dìlal celá desetiletí osobního tajemníka. Jan Pavel II. byl svatoøeèen otcem Františkem v dubnu 2014, zhruba devìt let po své smrti.

Football news:

Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are