Czech Republic

V den narozenin Kurta Gebauera bude výstava v Národní galerii zdarma

Pøední èeský výtvarník Kurt Gebauer, který dlouhodobì ovlivòuje veøejný prostor a svým dílem se rád politicky vyjadøuje mezi øádky, oslaví 18. srpna své 79. narozeniny. U této pøíležitosti zpøístupòuje Národní galerie Praha, právì v den umìlcových narozenin, jeho výstavu ve Veletržním paláci zdarma. Retrospektivní výstava s prostým názvem Kurt Gebauer pøedstavuje jeho dílo zatím nejucelenìjším souborem prací. Autor již šest desítek let kultivuje a obhospodaøuje veøejný prostor, èasto to bylo i na úkor svého vlastního postavení. Jeho tìžko zaøaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory pøedlistopadového režimu, ale i umìleckou scénu.

Football news:

Roma were awarded a technical defeat in the match against Verona. The club wrongly stated Diawara
Italian sports Minister: we will do everything To make the stadiums open again, from October 8
Morata will receive 7.5 million euros a year in See. He took a pay cut for a move
Liverpool made a request for Dembele's loan in June. The Frenchman decided to stay at Barca
Sane on Robben and Ribery: I don't allow comparisons. The two of them have been world-class for 10 years
Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field