Czech Republic

V českých nemocnicích je 800 lidí s covidem ve vážném stavu

Poèty novì potvrzenıch pøípadù koronaviru tak dál vıraznì rostou. Za sobotu jich pøibylo 12 472, což byl rekord ve víkendovém dni a zhruba o polovinu víc než o tıden døív. Páteèních 15 253 odhalenıch nakaženıch byl nejvìtší denní pøírùstek od bøeznového poèátku šíøení nákazy.

Celkem se dosud v Èesku koronavirem nakazilo 255 373 lidí, 97 282 už se vyléèilo. Nemocnıch tak zùstává témìø 156 000, vìtšina má mírnı prùbìh covidu-19. V nemocnicích ale k sobotì bylo 5 345 z nich, o polovinu víc než pøed tıdnem. Pacientù ve vážném stavu pøibylo za tıden o víc než tøetinu.

Denní nárùst poètu potvrzenıch nákaz covid-19 v ÈR

Kvùli narùstu poètu hospitalizovanıch lidí a nakaženıch seniorù vláda zvažuje další zpøísnìní opatøení proti šíøení koronaviru. Naposledy je pøitom pøitvrdila teprve od ètvrtka. Záležet bude podle konèícího ministra zdravotnictví Romana Prymuly na tom, zda denní pøírùstek pøípadù za úterı naznaèí pokles z páteèního rekordu. Kabinet se obává pøekroèení kapacity zdravotnického systému.

Tempo testování na koronavirus v sobotu tradiènì zmírnilo. Provedeno bylo 36 254 testù, což je ménì než v pøedchozích všedních dnech, kdy se poèet pohyboval kolem 45 000. Zároveò je to ale témìø o ètvrtinu víc, než bylo testù minulou sobotu. Podíl prokázanıch pøípadù koronaviru mezi testovanımi se už druhı den drží nad 34 procenty, což je dosud nejvíc.

Nejvíc nákaza v posledním tıdnu zasáhla Zlínsko, kde ministerstvo eviduje 1 236 pøípadù na 100 000 obyvatel. Následuje Královéhradecko se 1 114 a Vsetínsko se zhruba 1 113 nakaženımi na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Pod 400 má tento údaj jen Chebsko.

V takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, kterı ukazuje riziko nákazy v Èesku, je celá zemì už èervená, v nejvyšším tøetím stupni rizika. Znamená to komunitní šíøení nákazy, tedy že se hygienikùm nedaøí nalézat její zdroje. Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že ministerstvo zdravotnictví musí pøedložit projekt na urychlení trasování i testování.

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2249 1736,5
Pøípadù 25. 10. 84
Potvrzené pøípady 2937 2267,7
Vyléèenıch 676 522,0
Mrtvıch 12 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3241 1972,8
Pøípadù 25. 10. 157
Potvrzené pøípady 4043 2461,0
Vyléèenıch 788 479,7
Mrtvıch 14 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2833 1976,5
Pøípadù 25. 10. 126
Potvrzené pøípady 3321 2317,0
Vyléèenıch 480 334,9
Mrtvıch 8 5,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1145 997,2
Pøípadù 25. 10. 31
Potvrzené pøípady 1781 1551,2
Vyléèenıch 619 539,1
Mrtvıch 17 14,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1071 958,7
Pøípadù 25. 10. 87
Potvrzené pøípady 1461 1307,9
Vyléèenıch 383 342,9
Mrtvıch 7 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 22355 1688,1
Pøípadù 25. 10. 406
Potvrzené pøípady 37905 2862,3
Vyléèenıch 15292 1154,7
Mrtvıch 258 19,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2930 1662,5
Pøípadù 25. 10. 34
Potvrzené pøípady 4073 2311,1
Vyléèenıch 1122 636,6
Mrtvıch 21 11,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2021 1713,0
Pøípadù 25. 10. 106
Potvrzené pøípady 2560 2169,9
Vyléèenıch 530 449,2
Mrtvıch 9 7,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3013 1403,6
Pøípadù 25. 10. 169
Potvrzené pøípady 5067 2360,5
Vyléèenıch 2025 943,4
Mrtvıch 29 13,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4441 2317,2
Pøípadù 25. 10. 230
Potvrzené pøípady 5900 3078,5
Vyléèenıch 1439 750,8
Mrtvıch 20 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2095 1194,1
Pøípadù 25. 10. 70
Potvrzené pøípady 3320 1892,4
Vyléèenıch 1204 686,3
Mrtvıch 21 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1490 1451,9
Pøípadù 25. 10. 54
Potvrzené pøípady 2578 2512,1
Vyléèenıch 1065 1037,8
Mrtvıch 23 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1517 1369,0
Pøípadù 25. 10. 22
Potvrzené pøípady 2382 2149,6
Vyléèenıch 841 759,0
Mrtvıch 24 21,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1530 1516,6
Pøípadù 25. 10. 14
Potvrzené pøípady 2327 2306,6
Vyléèenıch 771 764,2
Mrtvıch 26 25,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1726 2158,1
Pøípadù 25. 10. 32
Potvrzené pøípady 2384 2980,8
Vyléèenıch 651 814,0
Mrtvıch 7 8,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1889 1900,1
Pøípadù 25. 10. 40
Potvrzené pøípady 2958 2975,4
Vyléèenıch 1051 1057,2
Mrtvıch 18 18,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1244 1959,4
Pøípadù 25. 10. 34
Potvrzené pøípady 1743 2745,4
Vyléèenıch 483 760,8
Mrtvıch 16 25,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 4075 1272,9
Pøípadù 25. 10. 91
Potvrzené pøípady 6701 2093,1
Vyléèenıch 2556 798,4
Mrtvıch 70 21,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3132 1783,3
Pøípadù 25. 10. 76
Potvrzené pøípady 4971 2830,4
Vyléèenıch 1826 1039,7
Mrtvıch 13 7,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2076 1757,0
Pøípadù 25. 10. 75
Potvrzené pøípady 2932 2481,4
Vyléèenıch 845 715,1
Mrtvıch 11 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1045 1184,6
Pøípadù 25. 10. 37
Potvrzené pøípady 1383 1567,8
Vyléèenıch 325 368,4
Mrtvıch 13 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1208 935,9
Pøípadù 25. 10. 97
Potvrzené pøípady 1753 1358,2
Vyléèenıch 536 415,3
Mrtvıch 9 7,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3182 2237,3
Pøípadù 25. 10. 113
Potvrzené pøípady 5204 3659,0
Vyléèenıch 1982 1393,6
Mrtvıch 40 28,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2169 1972,6
Pøípadù 25. 10. 164
Potvrzené pøípady 3220 2928,4
Vyléèenıch 1033 939,4
Mrtvıch 18 16,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2177 2003,8
Pøípadù 25. 10. 39
Potvrzené pøípady 2860 2632,4
Vyléèenıch 681 626,8
Mrtvıch 2 1,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2855 1270,9
Pøípadù 25. 10. 19
Potvrzené pøípady 4222 1879,4
Vyléèenıch 1339 596,1
Mrtvıch 28 12,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1961 1569,5
Pøípadù 25. 10. 129
Potvrzené pøípady 2470 1976,9
Vyléèenıch 496 397,0
Mrtvıch 13 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1121 1584,0
Pøípadù 25. 10. 102
Potvrzené pøípady 1451 2050,2
Vyléèenıch 324 457,8
Mrtvıch 6 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3857 1985,3
Pøípadù 25. 10. 67
Potvrzené pøípady 5662 2914,4
Vyléèenıch 1783 917,7
Mrtvıch 22 11,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2285 927,6
Pøípadù 25. 10. 65
Potvrzené pøípady 5483 2225,9
Vyléèenıch 3173 1288,1
Mrtvıch 25 10,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 596 1569,7
Pøípadù 25. 10. 40
Potvrzené pøípady 789 2078,1
Vyléèenıch 188 495,2
Mrtvıch 5 13,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1351 1490,1
Pøípadù 25. 10. 56
Potvrzené pøípady 1923 2120,9
Vyléèenıch 562 619,9
Mrtvıch 10 11,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2007 1324,1
Pøípadù 25. 10. 66
Potvrzené pøípady 2789 1840,0
Vyléèenıch 770 508,0
Mrtvıch 12 7,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 5718 1499,4
Pøípadù 25. 10. 44
Potvrzené pøípady 8735 2290,6
Vyléèenıch 2976 780,4
Mrtvıch 41 10,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2234 1940,9
Pøípadù 25. 10. 52
Potvrzené pøípady 3383 2939,1
Vyléèenıch 1140 990,4
Mrtvıch 9 7,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1426 1306,6
Pøípadù 25. 10. 9
Potvrzené pøípady 2096 1920,5
Vyléèenıch 653 598,3
Mrtvıch 17 15,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1577 1537,1
Pøípadù 25. 10. 42
Potvrzené pøípady 2374 2314,0
Vyléèenıch 782 762,2
Mrtvıch 15 14,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2641 1426,2
Pøípadù 25. 10. 70
Potvrzené pøípady 4290 2316,7
Vyléèenıch 1632 881,3
Mrtvıch 17 9,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1635 1357,8
Pøípadù 25. 10. 11
Potvrzené pøípady 2335 1939,1
Vyléèenıch 686 569,7
Mrtvıch 14 11,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1088 1504,8
Pøípadù 25. 10. 58
Potvrzené pøípady 1741 2408,0
Vyléèenıch 635 878,3
Mrtvıch 18 24,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2047 1480,4
Pøípadù 25. 10. 32
Potvrzené pøípady 2783 2012,7
Vyléèenıch 728 526,5
Mrtvıch 8 5,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1312 1518,4
Pøípadù 25. 10. 18
Potvrzené pøípady 1809 2093,6
Vyléèenıch 491 568,3
Mrtvıch 6 6,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2752 1787,7
Pøípadù 25. 10. 29
Potvrzené pøípady 4071 2644,5
Vyléèenıch 1287 836,0
Mrtvıch 32 20,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 878 1157,9
Pøípadù 25. 10. 19
Potvrzené pøípady 1367 1802,8
Vyléèenıch 472 622,5
Mrtvıch 17 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2024 1921,3
Pøípadù 25. 10. 47
Potvrzené pøípady 2903 2755,8
Vyléèenıch 870 825,9
Mrtvıch 9 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 967 1208,1
Pøípadù 25. 10. 87
Potvrzené pøípady 1321 1650,3
Vyléèenıch 347 433,5
Mrtvıch 7 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2397 1605,1
Pøípadù 25. 10. 55
Potvrzené pøípady 3765 2521,1
Vyléèenıch 1352 905,3
Mrtvıch 16 10,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1075 1132,6
Pøípadù 25. 10. 34
Potvrzené pøípady 1765 1859,6
Vyléèenıch 680 716,4
Mrtvıch 10 10,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 917 1001,1
Pøípadù 25. 10. 9
Potvrzené pøípady 1332 1454,2
Vyléèenıch 404 441,1
Mrtvıch 11 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1792 1374,6
Pøípadù 25. 10. 11
Potvrzené pøípady 2802 2149,3
Vyléèenıch 985 755,6
Mrtvıch 25 19,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1599 1462,9
Pøípadù 25. 10. 27
Potvrzené pøípady 2368 2166,5
Vyléèenıch 761 696,2
Mrtvıch 8 7,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1191 919,4
Pøípadù 25. 10. 51
Potvrzené pøípady 1842 1421,9
Vyléèenıch 630 486,3
Mrtvıch 21 16,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1587 1329,8
Pøípadù 25. 10. 91
Potvrzené pøípady 2396 2007,7
Vyléèenıch 799 669,5
Mrtvıch 10 8,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1067 1032,9
Pøípadù 25. 10. 55
Potvrzené pøípady 1369 1325,3
Vyléèenıch 302 292,4
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 608 663,5
Pøípadù 25. 10. 10
Potvrzené pøípady 1560 1702,4
Vyléèenıch 889 970,2
Mrtvıch 63 68,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1131 1424,7
Pøípadù 25. 10. 53
Potvrzené pøípady 1432 1803,9
Vyléèenıch 299 376,7
Mrtvıch 2 2,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1571 1382,6
Pøípadù 25. 10. 71
Potvrzené pøípady 2388 2101,6
Vyléèenıch 801 704,9
Mrtvıch 16 14,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1365 1842,2
Pøípadù 25. 10. 31
Potvrzené pøípady 1821 2457,6
Vyléèenıch 451 608,7
Mrtvıch 5 6,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1075 1164,9
Pøípadù 25. 10. 19
Potvrzené pøípady 1506 1632,0
Vyléèenıch 423 458,4
Mrtvıch 8 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1966 1180,9
Pøípadù 25. 10. 31
Potvrzené pøípady 3523 2116,1
Vyléèenıch 1545 928,0
Mrtvıch 12 7,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3761 1597,2
Pøípadù 25. 10. 25
Potvrzené pøípady 6305 2677,6
Vyléèenıch 2502 1062,5
Mrtvıch 42 17,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1444 1380,3
Pøípadù 25. 10. 21
Potvrzené pøípady 2180 2083,9
Vyléèenıch 718 686,3
Mrtvıch 18 17,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1989 1662,1
Pøípadù 25. 10. 20
Potvrzené pøípady 2968 2480,2
Vyléèenıch 950 793,9
Mrtvıch 29 24,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 681 1253,3
Pøípadù 25. 10. 23
Potvrzené pøípady 856 1575,4
Vyléèenıch 167 307,3
Mrtvıch 8 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1455 1394,6
Pøípadù 25. 10. 16
Potvrzené pøípady 2199 2107,7
Vyléèenıch 729 698,7
Mrtvıch 15 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1231 1420,0
Pøípadù 25. 10. 31
Potvrzené pøípady 1528 1762,6
Vyléèenıch 286 329,9
Mrtvıch 11 12,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 811 1459,6
Pøípadù 25. 10. 15
Potvrzené pøípady 1137 2046,4
Vyléèenıch 318 572,3
Mrtvıch 8 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 915 1474,3
Pøípadù 25. 10. 41
Potvrzené pøípady 1461 2354,1
Vyléèenıch 536 863,7
Mrtvıch 10 16,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3179 1622,7
Pøípadù 25. 10. 14
Potvrzené pøípady 4541 2318,0
Vyléèenıch 1342 685,0
Mrtvıch 20 10,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1410 1483,3
Pøípadù 25. 10. 11
Potvrzené pøípady 2246 2362,8
Vyléèenıch 830 873,2
Mrtvıch 6 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 674 1365,8
Pøípadù 25. 10. 8
Potvrzené pøípady 987 2000,0
Vyléèenıch 313 634,3
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 580 942,2
Pøípadù 25. 10. 5
Potvrzené pøípady 901 1463,7
Vyléèenıch 316 513,4
Mrtvıch 5 8,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1149 1605,0
Pøípadù 25. 10. 12
Potvrzené pøípady 1607 2244,8
Vyléèenıch 450 628,6
Mrtvıch 8 11,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 661 1296,6
Pøípadù 25. 10. 10
Potvrzené pøípady 961 1885,1
Vyléèenıch 290 568,9
Mrtvıch 10 19,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 998 858,2
Pøípadù 25. 10. 4
Potvrzené pøípady 1502 1291,6
Vyléèenıch 485 417,1
Mrtvıch 19 16,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1175 1027,5
Pøípadù 25. 10. 1
Potvrzené pøípady 1695 1482,3
Vyléèenıch 503 439,9
Mrtvıch 17 14,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1201 1324,3
Pøípadù 25. 10. 1
Potvrzené pøípady 1513 1668,3
Vyléèenıch 299 329,7
Mrtvıch 13 14,3
Mapa je obarvena podle poètu aktivních pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivıch KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

Football news:

Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches
Pirlo on 2:1 with Torino: after the break, we remembered that giving everything and sacrificing yourself is in the DNA of Juve
Juve have no defeats in the Serie A season: 5 wins, 5 draws
Ronaldo did not score in a Serie A match for the first time in the season. There were 8 goals in 5 games