Czech Republic

V centru Prahy se bude opět demonstrovat proti vládním opatřením

Na shromáždìní budou dohlížet policisté, násilné støety neoèekávají. Také podle organizátorù bude akce nenásilná.

Do centra Prahy je na dnešek svoláno nìkolik protestních shromáždìní a recesistickıch akcí. Kvùli protikoronavirovım opatøením musely bıt nìkteré z demonstrací omezeny, poøadatelé napøíklad museli upustit od pochodù. Na místech budou stovky policistù i zástupci magistrátu. Spolupracovat budou i mìstští strážníci. Magistrát apeloval na to, aby úèastníci akcí dodržovali omezení daná vládou.

Protest na námìstí Republiky uspoøádali poøadatelé podle vyjádøení na Facebooku proto, že vládní opatøení proti epidemii covidu-19 podle nich nefungují, zato likvidují životy a devastují stát. Stát podle nich lidi šikanuje a straší. Další shromáždìní se mají konat na Staromìstském námìstí a na Klárovì.

Podle opatøení z 22. øíjna se mùže pokojného shromáždìní úèastnit maximálnì 100 úèastníkù, a to ve skupinách po 20 lidech. Demonstranti musí zachovávat rozestupy mezi skupinami a všichni musí mít roušky. Poslední protest v Praze, kterı se uskuteènil 18. øíjna na Staromìstském námìstí, skonèil násilnì. Èást demonstrantù se po oficiálním konci akce støetla s policií.

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB