Czech Republic

Ústavní činitelé odsuzují běloruské násilí, řekl ministr Petříček

Prvním krokem by mìl podle Petøíèka být pøepoèet hlasù pod mezinárodním dohledem jako cesta k odblokování situace.

V lánském zámku se sešli nejvyšší ústavní èinitelé k jednání o zahranièní...

V lánském zámku se sešli nejvyšší ústavní èinitelé k jednání o zahranièní politice bez úèasti pøedsedy Senátu Miloše Vystrèila kterého prezident Miloš Zeman nepozval. (29. záøí)

Jednání se zúèastnili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), ministøi vnitra, zahranièí a obrany Jan Hamáèek, Tomáš Petøíèek (oba ÈSSD) a Lubomír Metnar (za ANO) a pøedseda Snìmovny Radek Vondráèek (ANO). Oproti minulosti nebyl pozván pøedseda Senátu Miloš Vystrèil (ODS).

„Ústavní èinitelé se jasnì postavili proti násilí, které je pácháno na bìloruské veøejnosti, proti represím, a také potvrdili to, že v prvním kroku by bylo možné pøepoèítat hlasy pod mezinárodním dohledem jako cestu k odblokování situace, a potøebu politického dialogu,“ uvedl Petøíèek.

Podle oficiálních výsledkù dosavadní prezident Alexandr Lukašenko srpnové volby vyhrál se ziskem 80 procent. Bìloruská opozice považuje výsledky za zfalšované a za vítìzku považuje jeho protikandidátku Svjatlanu Cichanouskou. 

Proti výsledku voleb se v Bìlorusku od jeho vyhlášení protestuje, policie proti demonstrantùm tvrdì zasahuje.

Lukašenko 23. záøí v tajnosti složil prezidentskou pøísahu pro své šesté funkèní období. Petøíèek tehdy uvedl, že èeská diplomacie nepovažuje Lukašenkovu inauguraci za legitimní, protože volby nebyly svobodné ani férové.

Football news:

Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation
Depay dedicated a goal for Lyon to van Dijk: Stay strong, my brother
Fabio Paratici: We are negotiating a contract with Dybala. Interested in an extension
Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows