Czech Republic

UEFA zkritizovala zamýšlený turnaj pro elitní evropské kluby

Podle Sky více než 12 klubù z pìti nejlepších evropských lig jedná o založení turnaje, který by mohl odstartovat v roce 2022. V prùbìhu sezony by se utkávalo 18 celkù, nejvýše umístìné týmy v lize by se kvalifikovaly do vyøazovací fáze.

Myšlenka evropské superligy se v minulosti objevila už nìkolikrát, UEFA s ní však nesouhlasí. „O principech solidarity, postupù, sestupù a otevøených lig nebudeme vyjednávat. Tyto vìci dìlají z Ligy mistrù nejlepší sportovní soutìž na svìtì. UEFA a kluby jsou odhodlané budovat takovou sílu, ne ji znièit vytvoøením superligy pro 10, 12 nebo 24 klubù, která by se nevyhnutelnì stala nudnou,“ uvedla UEFA v prohlášení.

Jedním z hlavních iniciátorù Evropské Premier League má být pøedseda Realu Madrid Florentino Pérez. Na zrod elitního turnaje je údajnì nutné sehnat finanèní krytí ve výši šesti miliard dolarù (138 miliard korun). Požadovanou sumu by mohla poskytnout banka JP Morgan, dluh by se následnì splatil z pøíjmu z televizních práv.

FIFA svou úèast na projektu nepotvrdila, ale souèasnì ani zcela nevylouèila. „Nechceme komentovat a úèastnit se jakýchkoli spekulací o tématech, které se objevují každou chvíli,“ uvedla mezinárodní federace.

Superligu ostøe odsoudil napøíklad šéf španìlské La Ligy Javier Tebas, který v minulosti kritizoval i prezidenta FIFA Gianniho Infantina. „Podporovatelé této myšlenky ukázali nejen totální ignoraci smìrem k organizaci i zvykùm evropského a svìtového fotbalu, ale také pohrdání trhy s audiovizuálními právy,“ prohlásil Tebas. „Projekt takového typu by pøinesl vážné ekonomické škody a vypadá dobøe jenom tehdy, když jste v pìt hodin ráno opilí v baru,“ dodal.

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games