Czech Republic

Udeřme na izraelskou Haifu, a ať jsou oběti, zní z Íránu volání po pomstě

Fachrízádeh podle íránskıch úøadù vedl odbor ministerstva obrany, kterı se zabıvá vızkumem a inovacemi a kromì jiného øeší i „protiatomovou obranu“.

Za Fachrízádeho se v nedìli konaly obøady v mešitách v posvátnıch místech šíitského islámu v Mašhadu a Komu, následovat mìl obøad v teheránském mauzoleu imáma Chomejního.

Írán Izraeli pøipsal vraždy nìkolika svıch jadernıch vìdcù z minulosti, na Fachrízádeho ve svém projevu pøed dvìma lety upozornil izraelskı premiér Benjamin Netanjahu. Oznaèuje ho za èlovìka, kterı vedl program využití jaderné technologie ve vojenství. Írán obvinìní z pokusù o získání jaderné zbranì vytrvale odmítá.

Íránskı prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že se snaží v regionu vyvolat chaos, a pohrozil „odvetou v pravı èas“. Írán ale podle jeho slov nehodlá padnout do léèky nastražené Izraelem.

Pøedseda parlamentu Mohammad Kalíbaf na nedìlní schùzi poslancùm øekl, že íránská reakce na atentát musí bıt dùrazná a odstrašující. Všichni pøítomní se podepsali pod prohlášení, v nìmž se uvádí, že nejlepší reakcí na „teroristické èiny Izraele, USA a jejich spojencù bude obnova velkolepého íránského jaderného prùmyslu“ a vypovìzení spolupráce s MAAE.

Nejkonzervativnìjší z poslancù prohlásili, že Írán inspektorùm nejen zakáže návštìvy jadernıch zaøízení, ale i schùzky s odborníky a vìdci.

Mluvèí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí ale v sobotu øekl, že o inspekcích MAAE se bude rozhodovat na nejvyšší úrovni, èímž naznaèil, že to není otázka pro parlament.

List Kejhán, jehož šéfredaktora jmenuje duchovní vùdce ajatolláh Alí Chameneí, v nedìli napsal, že Írán by mìl za atentát na Fachrízádeho zaútoèit na izraelskı pøístav Haifa. „Útok by mìl bıt veden tak, aby znièil tamní provozy a zpùsobil i velké lidské ztráty,“ napsal komentátor listu.

Agentura Reuters ale pøipomíná, že by takovı útok snížil nadìji, že USA zmìní politiku vùèi Íránu po nástupu zvoleného prezidenta Joea Bidena do Bílého domu.

Souèasnı prezident Donald Trump pøed dvìma lety odstoupil od smlouvy o íránském jaderném programu a obnovil protiíránské sankce. Írán pak zaèal dohodu vypovídat také a nyní ji už porušuje, i když inspektory MAAE do svıch provozù stále pouští.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option