Czech Republic

Turecký amulet je v islámu zakázán. Muslimy ochrání jen Alláh, řekl úřad

„Postoje, chování a pøesvìdèení, které pøikládají koneènı úèinek komukoli jinému než Alláhovi, jsou v našem náboženství zakázány. Tudíž ani nošení nazaru a podobnıch vìcí na krku èi kdekoli jinde s oèekáváním ochrany se nedovoluje,“ citoval rozhodnutí úøadu Diaynet tureckı zpravodajskı server Duvar, kterı je èasto kritickı k vládì.

Modré sklíèko s bílım a tmavım kruhem uprostøed, jemuž se v Turecku øíká nazar èi oko zla (proti zlému uhranutí), se používalo už v Osmanské øíši. Má chránit pøed zlımi silami a èasto se dává také batolatùm jako amulet.

Lidé si ho vìší na dveøe, aby chránil jejich obydlí, taxikáøi ho mají na zrcátkách v autech, mnozí ho nosí tøeba na klíèích. Turci vìøí, že tento amulet chrání jeho nositele tím, že absorbuje zlo a špatnou energii.

Symbol modrobílého oka mìla na svıch letadlech i turecká soukromá spoleènost Fly Air, která už ale zanikla. V Turecku se s ním turisté setkávají na každém kroku a jako suvenır si mohou koupit modrobílé pøívìšky ve tvaru oka, šperky èi všelijaké suvenıry s tímto motivem.

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win