Czech Republic

Turecko a Ukrajina nebudou kvůli covidu hrát na ME volejbalistů do 20 let

Po celou dobu testování byly oba tımy v izolaci od ostatních vıprav, takže restrikce se dalších úèastníkù, u nichž byly vısledky negativní, netıkají. Oba zmínìné celky byly nalosovány do brnìnské skupiny II, která tak zùstane ètyøèlenná.

Èeského tımu se zmìna herního plánu nedotkne, všechny zápasy šestièlenné skupiny odehraje podle pùvodního rozpisu v Kuøimi, dochází jen k drobnım úpravám v èasovém harmonogramu.

Trenér Pøemysl Obdržálek povede své svìøence do prvního utkání už dnes v 18:30 hodin proti Francii, v nedìli hraje ve stejnı èas se Srbskem a v pondìlí v 18:10 hodin s nejvìtším favoritem šampionátu Itálií.

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today