Czech Republic

Trumpovo pravidlo nulové tolerance končí, rozdělilo tisíce rodin

Úøadující ministr spravedlnosti Monty Wilkinson v novıch instrukcích pro federální prokurátory uvedl, že ministerstvo se vrací ke své døívìjší praxi, kdy se pøípady posuzovaly individuálnì.

Politika „nulové tolerance“ znamenala, že každı dospìlı èlovìk chycenı pøi ilegálním pøechodu hranice mìl kvùli tomu bıt trestnì stíhanı. Dìti nemohou bıt vìznìny se svımi pøíbuznımi, a tak byly rodiny rozdìlovány a dìti byly posílány do zaøízení spravovanıch ministerstvem zdravotnictví. 

Takovı osud potkal více než 5 500 nezletilıch, uvádí agentura AP. V roce 2018 bylo rozdìlování zastaveno, ale i pak pokraèovalo v menším rozsahu. Rodièe nìkterıch z tìchto dìtí americké úøady mezitím deportovaly a ozıvají se hlasy, že administrativa nového prezidenta Joea Bidena by mìla umožnit opìtovné slouèení rodin.

AP píše, že zrušení pravidla „nulové tolerance“ bude mít vliv hlavnì na rozhodování o pøípadech svobodnıch bezdìtnıch mužù, kteøí do USA vstoupili ilegálnì.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher