Czech Republic

Trump uctil památku soudkyně Ginsburgové. Když přistoupil k rakvi, lidé bučeli

Prezident spolu s první dámou Melanií Trumpovou v èernıch rouškách v tichosti stanuli nad schody soudu a hledìli na rakev Ginsburgové, která byla zahalena americkou vlajkou a doplnìna vızdobou z bílıch kvìtin.

Smrt liberální soudkynì jen nìkolik tıdnù pøed listopadovımi prezidentskımi volbami vyvolala spory o budoucím složení Nejvyššího soudu, kde už nyní mají konzervativci pøevahu. 

V pøípadì potvrzení dalšího konzervativního soudce by to znamenalo, že konzervativci nad liberály pøeváží pomìrem šest ku tøem.

Trump tento tıden avizoval, že hodlá nominovat ženu. Kandidáta musí potvrdit Senát, kde však Trumpovi republikáni mají vìtšinu. Ve støedu prezident prohlásil, že vısledky listopadovıch voleb skonèí u Nejvyššího soudu, takže je nutné ho co nejdøíve plnì obsadit. 

Demokraté naopak míní, že nového soudce Nejvyššího soudu, kterı má doživotní mandát, by mìl vybrat až vítìz prezidentskıch voleb.

Trump oznaèil Ginsburgovou za „úžasnou ženu“, øadu pøihlížejících ale jeho pøíchod k rakvi popudil. Chvíli poté, co šéf Bílého domu na místo dorazil, na nìj zaèal buèet dav vzdálenı nìkolik desítek metrù. Když Trump stál u rakve, zaèali lidé skandovat „nevolte ho“. 

Zatímco volání sílilo, odešel prezident do budovy. Když se pak prezidentská kolona vracela do Bílého domu, zaznìlo z davu jméno Afroamerièanky Breonny Taylorové, která zemøela pøi bøeznovém policejním zásahu.

Lidé uctili památku zesnulé Ginsburgové pøed budovou Nejvyššího soudu (19. záøí 2020): 

Football news:

Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019
Chiellini is in 3rd place for Juventus in the Champions League. Only Buffon and Del Piero played more