Czech Republic

Tropy pokračují. Ve středu a čtvrtek přesáhnou teploty 31 stupňů

Vıstraha Èeského hydrometeorologického ústavu (ÈHMÚ) pøed teplotou pøekraèující 31 stupòù platí od støedeèního poledne do ètvrteèních 18 hodin. 

Støedeèní vıstraha zveøejnìná na webu platí pro Ústeckı, Støedoèeskı, Jihomoravskı kraj, Prahu a èást Libereckého kraje, konkrétnì pro Èeskou Lípu.

Ve ètvrtek odpoledne se vıstraha meteorologù rozšíøí i na èást Plzeòského, Jihoèeského, Zlínského, Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Meteorologové doporuèují omezit tìlesnou zátìž, protože ve vysokıch teplotách hrozí pøehøátí organismu a dehydratace.

„Doporuèuje se dodržovat pitnı režim, zvıšit konzumaci neslazenıch nealkoholickıch nápojù, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami,“ doporuèili meteorologové ve vıstraze.

Podle vıhledu nebezpeènıch jevù uvedenıch na webu hydrometeorologického ústavu mohou v pátek odpoledne nastat ojedinìle i silné bouøky. 

Football news:

Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal
Muller is the most decorated German in history. Won the 27th trophy and overtook Schweinsteiger
Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes