Czech Republic

Trilobita vyhrál film V síti. Cenu má i Jana Brejchová, anticenu Rada ČT

Další Trilobity získali otec a syn Ivan a Josef Trojanovi za ztvárnìní titulní postavy v životopisném filmu Šarlatán, Radovan Síbrt za dokument Postiženi muzikou a Bohdan Karásek za snímek Karel, já a ty.

Cena Josefa Škvoreckého pøipadla autorùm knihy Èeská kameramanská škola, mapující 100 let od vzniku Klubu èeskoslovenských kinofotografù, dnešní Asociace èeských kameramanù.

Cenou Ferdinanda Vaòka porota odmìnila titul Strážce pamìti Ján Langoš, který natoèil Bøetislav Rychlík. Zvláštní cenu dostal  Dmitrij Bogoljubov za dokument Provinèní mìsteèko E. Dìtští porotci ocenili pohádku Princezna zakletá v èase, divácká cena se letos kvùli pandemii neudílela.

Anticenu Zlatý citron porotci adresovali jmenovitì deseti èlenùm Rady Èeské televize za „nedostateènì odùvodnìné odvolání dozorèí komise“ s tím, že „tento krok pùsobí dojmem mapování terénu pro zásadnìjší útok na nezávislost fungování nejdùležitìjšího média v zemi“.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game