Czech Republic

Tři zápasy ve čtyřech dnech. Liberec zahájí nabitý program doma proti Boleslavi

Poslední zápas pøed svımi fanoušky odehrál vítìz základní èásti minulého nedohraného roèníku extraligy zaèátkem bøezna proti Tøinci. Play off už pak ale kvùli pandemii koronaviru neodstartovalo.

Jak Liberec, tak Mladá Boleslav mají za sebou první duely v základní skupinì B letního poháru - oba celky nastoupily proti Karlovım Varùm. Úspìšnìjší byli v minulém tıdnu Libereètí, kteøí na západì Èech zvítìzili 5:4 v prodloužení, zatímco boleslavští hokejisté podlehli doma Energii 5:7.

První vıhru zajistil Tygrùm vítìznım gólem útoèník Gríger, kterı pøišel pod Ještìd právì z Varù spoleènì s dalším forvardem Rachùnkem.

„Kabina nás tady pøijala skvìle. Je tu vıborná parta, fakt to tady šlape. S aklimatizací nebyl žádnı problém, poctivì trénujeme. Proti Varùm jsme hráli jen na tøi lajny a bylo to pojaté spíš kondiènì. O to víc si ale první vybojované vıhry vážíme,“ øekl slovenskı útoèník.

Kromì nìho a Rachùnka se libereètí fanoušci mohou tìšit i na možnı start dalších posil, kterımi jsou gólmani Kváèa s Pavelkou, obránce Rosandiè a navrátilec z Ruska Filippi.

Diváky èekají omezení

Permanentky na úterní utkání nejsou v platnosti, vpuštìni budou jen fanoušci s vyzvednutou jednorázovou vstupenkou. Lístky na zápasy letního poháru stojí 100 korun, pro dìti a držitele karty ZTP+P 50 korun.

Vzhledem k aktuálním opatøením kvùli šíøení koronaviru lze využít jen omezenou èást kapacity hledištì Home Credit Areny. Místa je možno obsazovat pouze podle klíèe „ob øadu a ob sedadlo“, v jednotlivıch sektorech pak nesmí bıt více než 500 divákù.

„I proto se aktuální kapacita hledištì vıraznì snížila. Arena bude rozdìlena do pìti sektorù, které budou mít pøiøazen pøíslušnı vchod. Nebude možné pøecházet ze sektoru do sektoru, fanoušci pak budou muset sedìt pouze na místì, na nìjž budou mít vstupenku,“ upozoròuje na svém webu libereckı klub. 

„Rovnìž prosíme všechny fanoušky o ohleduplnost a vyzıváme k nasazení roušek, které jsou na vnitøních hromadnıch akcích s více než 100 osobami povinné. Osoby bez nasazené roušky nebudou do Home Credit Areny vpuštìny!“

Po úterním utkání v Liberci èeká Bílé Tygry odveta v Mladé Boleslavi, a to už ve ètvrtek 13. srpna od 17.00. Navíc hned v pátek budou na domácím ledì hostit v odloženém zápase 1. kola poháru Litvínov (od 18 hodin). Prodej vstupenek na tento duel už zaèal, informace jsou na www.hcbilitygri.cz.

Football news:

Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing