Czech Republic

Traktorista při orbě zavadil o sloup, okolní vesnice odřízl od elektřiny

Nehoda se stala v úterı po desáté hodinì dopoledne. Zábøežskım policistùm oznámil pracovník energetické spoleènosti, že firma pracuje na odstranìní havárie, která vznikla kvùli poškození sloupu elektrického vedení stojícího v poli u Zábøehu.

Ve Svébohovì, Václavovì, Pivonínì nebo Drozdovì se podaøilo dodávky elektøiny obnovit až po tøech hodinách.

Podle energetikù bylo nepochybné, že poškození bude mít souvislost s provádìnımi zemìdìlskımi pracemi. 

„Policisté celou záležitost provìøili a zjistili, že za havárií stojí neopatrnost traktoristy, kterı pøi orbì pluhem zavadil o sloup vysokého napìtí a poškodil na nìm mechanickou èást sloužící k rozpojení elektrického vedení,“ potvrdila mluvèí policie Jiøina Vybíhalová.

Kvùli havárii došlo ke zhruba ètvrthodinovému vıpadku elektøiny v nìkolika obcích na Zábøežsku. V èásti z nich, napøíklad ve Svébohovì, Václavovì, Pivonínì nebo Drozdovì, si však lidé na elektøinu museli poèkat o nìco déle.

„Oprava se tam protáhla až na tøi hodiny. Vìc šetøíme pro podezøení ze spáchání trestného èinu poškození a ohrožení provozu obecnì prospìšného zaøízení z nedbalosti,“ dodala mluvèí policie.

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A