Czech Republic

Tohle je jejich konec. Realu, City a Chelsea hrozí vyloučení z Ligy mistrů

Real, Manchester City a Chelsea jsou mezi dvanácti velkokluby z Anglie, Španìlska a Itálie, které v pondìlí oznámily založení nezávislé a uzavøené superligy. UEFA to ostøe odsoudila a pohrozila úèastníkùm øadou sankcí.

Všechny tøi jmenované tımy postoupily v Lize mistrù do semifinále, která odstartují pøíští tıden. Real má nastoupit proti Chelsea, Manchester City proti Paris St. Germain, jehož pøedstavitelé vytvoøení superligy nepodpoøili.

„Všichni tøi musí bıt vyøazeni a oèekávám, že k tomu dojde v pátek. Pak budeme øešit, jak dokonèit Ligu mistrù,“ uvedl Möller. V pátek se uskuteèní mimoøádné zasedání vıkonného vıboru UEFA.

Pro vylouèení je také pøedseda UEFA Aleksander Èeferin. „Poøád s právníky øešíme, jaké kroky uskuteèníme, ale využijeme všech dostupnıch trestù,“ uvedl. „Já to vidím tak, že kluby i jejich hráèi by co nejdøíve mìli bıt vylouèeni ze všech našich soutìží,“ dodal.

Pro kluby by úèast v superlize znamenala nemožnost startovat nejen v evropskıch pohárech, ale také v národních ligách. Hráèe by zase pøísné sankce mohly pøipravit mimo jiné i o start na mistrovství Evropy a v dalších reprezentaèních soutìžích. 

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude