Czech Republic

Tisíc lidí na zimáku pro sedm? Katastrofa, lituje plzeňský útočník Eberle

„Pro útoèníka je to vždycky trochu psychickı tlak, než dá první gól v sezonì. Mám radost, tohle mi urèitì pomùže,“ svìøil se jedenatøicetiletı Eberle po povedeném veèeru.

Všiml jste si, že na poèet støel na branku jste jasnì zaostali? Mladá Boleslav mìla 35 pokusù, vy „jen“ devatenáct.
Po druhé tøetinì jsem se díval na kostku, kdy byl ten pomìr asi 12:25 v náš neprospìch. Øíkal jsem si, že je tøeba se nad tím zamyslet. Pamatuji si, že takhle hrával Liberec. Všechno rvát na branku, od mantinelu, odevšad. A tlaèit se do brankovištì. Ale i když to opticky možná vypadalo, nemyslím si, že byli lepší. Frodo (Frodl) hodnì støel pochytal, my se dobøe vraceli a do vyloženıch šancí jsme je skoro nepouštìli.

Èasto vaše øada chodila na jejich první formaci se Zohornou. To byl plán trenérù?
Spíš to vyplynulo pøirozenì, zrovna v tomhle utkání jsme nìjaké speciální úkoly nemìli. Boleslav má i vıraznìjší osobnosti, ale celkovì je to pøedevším tım se ètyømi vyrovnanımi formacemi. Jistì, Zohorna je silovı hráè, na kterého si musíte pøed brankou i u mantinelu poøád dávat pozor. Ale s nimi je jedno, proti komu nastupujete. Všichni pøedvádí bruslivı hokej.

Ve druhé tøetinì jste vstøelil první gól. V oslabení, povedenou ranou bez pøípravy v pøeèíslení. Je pro útoèníka dùležité, když se v sezonì støelecky brzy prosadí?
Je, mám z toho radost. Vždycky je to pro útoèníka trošku psychickı tlak, než dá v sezonì první gól. Urèitì mi to pomùže, jsem za to rád. V oslabení sice máme jiné úkoly, nenechat soupeøe rozehrát a nabourávat mu kombinace. Ale o nás s Petrem (Strakou) se ví, že si rádi zaútoèíme, když to jde. Krásnì mi to pøedložil.

Byl pak hodnì dùležitı druhı gól, kterı jste dali necelou minutu po Ševcovì vyrovnání? Vy jste u nìj asistoval Budíkovi.
Víte, jak to je. Vedli jsme, soupeø vyrovnal, dostával se na konì. A když to pak hned znovu pøelijete na svoji stranu, byla to pro nì velká rána. Vojta (Budík) si parádnì našlápl, mi mu puk jen pøistrèili a on si to sám projel. V tom je jeho síla, je strašnì rychlı. A když takhle obránce vyrazí do protiútoku, soupeøùm se to blbì ète. Najednou je tam ještì nìkdo další, než èekají.

Momentka v zápase mezi Plzní a Mladou Boleslaví bìhem tøetího kola extraligy.

Na stadion mohlo jen tisíc fanouškù. Jak jste vnímali atmosféru?
Co na to øíci... Vždy i tady na tiskovce sedíme jako banditi, máme zakryté pusy a ani se nepoznáme... Je to strašnı, lidi se snaží, ale plnı stadion nám chybí. Takhle je to katastrofa. Jen tolik lidí na zimáku pro sedm tisíc. Ani mùj syn se sem nedostane. Máme prodané permice a lidi sem nemùžou. Ale kluby si to odhlasovaly a my jsme tu od toho, abychom hráli. Je to naše práce.

V nedìli v Litvínovì hrát nebudete, i tam se objevil covid-19. Je nepøíjemné i to, že nevíte, kolik zápasù bude odloženo, kdy vlastnì budete hrát?
Jsme profesionálové a èeká se od nás, že se pøipravíme na každı zápas. A je jedno, kdy pøijde. Je to naše živobytí, jiné neumíme. Ale samozøejmì to všichni máme v hlavách. Klub má nìjakı rozpoèet, my smlouvy a najednou je všechno trošku jinak. Já mám za sebou v extralize dost sezon, ale teï hrajete s tím, že poøádnì nevíte, co bude. I my hráèi poèítáme s nìjakımi penìzi, jenže není to pøíjemné, když nevíte, co bude za další dny a tıdny. Je to složité, ale my jsme tu od toho, abychom byli pøipravení na každı zápas.

Football news:

Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury
Studying Borussia Favre: she loves to own the ball, a key player in the attack-17-year-old Giovanni Reina