Czech Republic

THE WORLD OF BANKSY - VIP OPEN

VHODNİ DÁREK, PRAKTICKİ NÁKUP! VSTUPENKA VIP OPEN!UMOŽÒUJE JEDNU NÁVŠTÌVU KDYKOLIV BÌHEM OTEVÍRACÍ DOBY AŽ DO 10. ZÁØÍ 2020! A K TOMU PØEDNOSTNÍ VIP VSTUP!THE WORLD OF BANKSY - THE IMMERSIVE EXPERIENCEPo velkém úspìchu v Paøíži a Barcelonì vás streetartovı mistr Banksy zavede i v Praze na okouzlující cestu. V galerii Mánes je pro Vás pøipraveno více než 80 dìl ze soukromé sbírky.Banksy je nejslavnìjším svìtovım graffiti umìlcem, kterı napøíè svìtem, od Londına po New York, od Berlína po Timbuktu, od Gazy po Tokio, transformuje ulice do gigantickıch pláten. Umìleckım graffiti se zabıvá již od 90. let 20. století, je utajenım hrdinou, kterı se zámìrnì vyhıbá øízené publicitì a odhalení své identity.Banksy, kterı se nebrání sám sebe oznaèovat za "umìleckého teroristu", a jehož nástìnné malby se ihned dostávají na titulní strany všech médií, plánuje vypustit závan rebelie do pražské atmosféry.
Neèekejte a pøijïte se podívat na vıjimeèná díla enigmatického malíøe!VSTUPNÉ:Základní: vstup pro 1 osobu s možností slevy: pro držitele prùkazu ISIC, kteøí nedosáhli vìku 27 let / pro seniory ve vìku 65 let a více / pro dìti, které nedosáhly vìku 16 let / slevu zvolte v nákupním košíku nebo žádejte na prodejním místìRodinná: jedna vstupenka umožòuje vstup 2 dospìlıch a 2 dìtí pod 16 let, návštìvníci musí na vıstavu vstoupit souèasnìSkupinová: jedna vstupenka umožòuje vstup 10 osob / ke skupinové vstupence lze (JEN VE SHODNÉM NÁKUPU!) pøikoupit formou "Doplòková služba: Další osoba ve skupinì" vstup dalších osob, celá skupina musí na vıstavu vstoupit souèasnìDìti mladší než 6 let zdarma bez vstupenkyVstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je mùžetezakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!bezbariérovı pøístup ANOVYBRAT JEDNOTLIVİ DEN

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine