Czech Republic

Test doručovacích služeb: Dnes podáte, zítra balíky s pár šrámy dodají

Dneska podáte, zítra hledáme. Nebo tenhle: Taky jste jako dìti zvonili na sousedy a pak utekli, než otevøeli? My jsme z toho udìlali byznys. A tuhle znáte? Zeptal se mì pošák, kolik je hodin. Odpovìdìl jsem mu po jejich: mezi osmou a ètrnáctou, i když bylo pùl pátı.

Prémiové testy

Díky èeskému smyslu pro humor a hlavnì špatnım zkušenostem je internet plnı vtipù o nedochvilnosti a lajdáctví pošákù, doruèovatelù a jinıch kurırù.

Jenže v dobì, kdy jsou doruèovací služby èasto jedinım zpùsobem, jak nakoupit èi reklamovat zboží, lidem dochází chu šprımovat. Chtìjí balíèek dostat vèas a v poøádku.

Football news:

Real Madrid expect Benzema to return for the match against Atletico Madrid on March 7
Henri left Montreal: The separation from the children is burdensome. Forced to return to London
Hames on returning to Real Madrid: No one wants to see me there anymore. This is part of football
Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky