Czech Republic

TELEVIZIONÁŘ: Na počátku éry majora Kalaše stál prostě Strach

Ale také by se dalo øíci, že o kvalitì každé detektivky rozhoduje její vyšetøovatel, a v tom pøípadì sobotní pøipomínka krimi z roku 1963 nemá široko daleko konkurenci. 

Šlo totiž o první z cyklu pøíbìhù, kterım vévodil èeskı Maigret – major Kalaš v dokonale úsporném pojetí Rudolfa Hrušínského, jenž si roli zopakoval ještì ve filmech Po stopách krve, Vrah skrıvá tváø a Diagnóza smrti.

Právì poslední z nich už díky barevnému materiálu ponìkud vyboèil ze stylu nastoleného Strachem, z nálady ponuré osudovosti v duchu žánru noir, jíž èernobílı obraz padl jako ulitı. 

Pravda, stopa záhadnıch vražd v kauze natoèené podle románu Eduarda Fikera Kilometr devatenáct vede tendenènì do západní špionážní centrály, ale zato muži zákona, vedle Hrušínského ještì Radoslav Brzobohatı, dodnes zahanbují své následovníky, kteøí v souèasnıch krimiseriálech øeší více své soukromé trable než profesní pøípady.

Kdežto pro detektivní snímky režiséra Petra Schulhoffa bylo typické soustøedìní na vìcnou, støízlivou, leckdy sklièující práci kriminalistù. A Kalaš to nosil ve tváøi.

Football news:

Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League
Griezmann, Coutinho, Busquets and Roberto discuss new contracts with Barca with a reduced salary