Czech Republic

Tajné hráčské doupě odhalili celníci, zvenčí vypadalo jako zavřený podnik

Celníci objekt dlouhodobì sledovali a minulý týden pøistoupili k akci. Pøi ní zadrželi devìt automatù a 33 410 korun v hotovosti, která byla pøipravena pro výplatu výher.

„Tentokrát se nejednalo o žádný bar èi restauraci, ale skuteèné hráèské doupì,“ podotkla mluvèí Celního úøadu pro Jihomoravský kraj Lada Temòáková.

Uvnitø se v dobì zásahu nacházeli ètyøi hráèi, ostraha a obsluha. Hazardní hry se tu hrály bez povolení, navíc i bìhem nouzového stavu, který platí kvùli epidemii koronaviru.

„Obsluha sice tvrdila, že je tam první den a že neví, komu herna patøí, nicménì ze zajištìných dokladù byl zøejmý opak,“ uvedla Temòáková.

Provozovateli hrozí ve správním øízení pokuta až 50 milionù korun.

V Brnì se po schválení vyhlášky zakazující hazard, která platí už šest let, momentálnì nachází tøináct legálních heren s celkem 195 hracími automaty. Na celé jižní Moravì bylo na zaèátku roku evidováno pøes ètyøi tisíce automatù v 99 provozovnách.

Zatímco loni celníci zabavili 117 nelegálních automatù, letos jich už do pùlky øíjna zaznamenali 170. Zároveò odhalili na tøi desítky nelegálních heren.

Football news:

Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United