Czech Republic

Superligu vymyslel ten, který fotbal do morku kostí nenávidí, píší světová média

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea a Tottenham z Anglie.

Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid ze Španìlska.

Inter Milán, AC Milán a Juventus z Itálie.

Dvanáct zakládajících klubù se rozhodlo zmìnit fotbalové zvyklosti.

„Velká šestka anglického fotbalu se pøipojila k nové evropské Superlize, k zemìtøesení, jež vyvolá válku ve sportu. Hrozí, že toto rozhodnutí rozštìpí anglickı fotbal, nebo Premier League klubùm v nedìli v noci napsala, že žádnou takovou soutìž nepodpoøí,“ píše anglickı Daily Mail.

„Tohle je nápad, kterı musel vymyslet nìkdo, kdo fotbal až do morku kostí nenávidí. Kdo ho nesnáší natolik, že ho chce oøezat, oškubat, rozložit, od amatérského fotbalu až po mistrovství svìta,“ poznamenává The Guardian.

„Superliga, kterou šéf Juventusu Andrea Agnelli prosazuje, bude sloužit spíše zájmùm jeho klubu než zájmùm celé Serie A. Paralelní soutìž nalije peníze pouze do pokladny zapojenıch klubù. Superliga je v pøímém protikladu k pokusu znovu pozvednout italskou ligu a ještì ve vìtším protikladu k projektu nové Ligy mistrù, jež se má od roku 2024 rozšíøit na 36 mužstev,“ podotıká nejètenìjší italskı deník La Gazzetta dello Sport.

„Noc, která zmìnila evropskı fotbal. Uzavøenou Superligou konèí kvalifikace vybojovaná na høišti - a tím i základní koncept zaslouženıch úspìchù. Je to nepøijatelná ztráta,“ píše La Repubblica.

„Hroznı nápad, kterı míøí proti fanouškùm,“ reaguje Corriere della Sera.

„Založení nové ligy pøichází v dobì, kdy celosvìtová pandemie uspíšila nestabilitu aktuálního ekonomického modelu evropského fotbalu. Dlouhá léta mìly tyto zakládající kluby za cíl zlepšit kvalitu a intenzitu souèasnıch evropskıch soutìží a pøedevším vytvoøit soutìž, v níž se budou moci nejlepší kluby a nejlepší hráèi støetávat èastìji,“ píše španìlská Marca.

„Paris St. Germain èelí dilematu. Paøížskı klub nepatøí ke dvanácti zakládajícím klubùm projektu, jehož možnı start by pro nìj nebyl bez následkù,“ uvažuje L’Équipe.

„Není žádné pøekvapení, že si rebelové myslí, že jejich plán bude fungovat. Není pøekvapení, že si myslí, že si mohou dìlat, co chtìjí. Už je to tak léta a nikdo je zatím nezastavil,“ tvrdí New York Times.

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free