Czech Republic

Stošek má světový bronz z maratonu na horských kolech, Hynek byl šestý

Stošek pøijel do tureckého mìsta Sakarya nedaleko Istanbulu s výbornou formou. Pøedminulý víkend vyhrál prestižní maraton na italském ostrovì Elba a k favoritùm patøil i teï. 

Na vítìzného Páeze ztratil dvì a pùl minuty, souboj o støíbro prohrál po témìø ètyøech a pùl hodinách v sedle o 15 sekund s Portugalcem Tiagem Ferreirou.

Závod žen ovládla Švýcarka Ramona Forchiniová, nejlepší z Èešek byla jedenáctá Karla Štìpánová. Muži absolvovali 110 kilometrù, ženy 80,9.

Z pøedchozích èeských medailistù získal Kulhavý, olympijský vítìz v cross country z Londýna, maratonské zlato v roce 2014 a pøedtím byl druhý, Hynek má støíbro a dva bronzy. Tøetí skonèila pøed šesti lety mezi ženami i Tereza Huøíková.

Football news:

Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it
United staged the main comeback of the weekend-with the help of Cavani. He came out at 0:2 and registered the victory, making 2+1