Czech Republic

Stolovou horu v Kapském Městě zachvátil požár, zlikvidoval řadu památek

Požár znièil restauraci pøiléhající k památníku britského politika a kolonizátora Cecila Rhodese, historickı vìtrnı mlın a nìkolik budov nedaleké univerzity. Ponièena jsou dvì patra místní knihovny, kde jsou uloženy cenné archivy a sbírky, napsala agentura AP.

Z univerzitního kampusu bezpeènostní složky k nedìlnímu veèeru evakuovaly stovky studentù. V noci na pondìlí úøady naøídily preventivní evakuaci i obyvatelùm ètvrtí u západních svahù Stolové hory.

Hoøet podle jihoafrickıch médií zaèalo v nedìli okolo 11:00. V noci na pondìlí plameny rozfoukal silnı vítr, kterı má bìhem dopoledne zesílit. S živlem nyní bojuje pøes 250 hasièù vèetnì dobrovolníkù.

Pøíèina vzniku požáru se vyšetøuje. Policie Kapského Mìsta však oznámila, že v nedìli veèer zadržela pìtatøicetiletého muže, kterı je obvinìnı ze žháøství. 

„Èlen místní sousedské hlídky údajnì zahlédl tøi podezøelé, kteøí na hoøe zapálili oheò, a uvìdomil úøady. Dvìma podezøelım se podaøilo zadržení uniknout,“ citoval mluvèího policie server The South African.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss