Czech Republic

Státy USA plánují příští týden podat žalobu na Facebook

Bude to druhá vıznamná žaloba na velkou technologickou spoleènost. V øíjnu ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu na firmu Google.

Podle jednoho ze zdrojù plánuje podepsat žalobu více než 40 státù. Facebook se ke zprávì odmítl vyjádøit. Mluvèí kanceláøe newyorského generálního prokurátora nechtìl záležitost komentovat.

Zatím není známé, co státy plánuji do žaloby zahrnout. Jedno obvinìní, které se èasto objevuje v souvislosti s Facebookem, je, že se strategicky snaží koupit menší možné konkurenty, èasto za mimoøádnì vysokou cenu. Mezi tyto akvizice patøilo pøevzetí firmy Instagram v roce 2012 a WhatsApp v roce 2014.

Generální øeditel Facebooku Mark Zuckerberg pøi svém vystoupení v americkém Kongresu tvrdil, že spoleènost má øadu konkurentù, vèetnì dalších technologickıch gigantù. Hájil kontroverzní akvizice, jako koupi Instagramu a WhatsAppu, tím, že jim Facebook pomohl expandovat z malıch, nevıznamnıch firem mezi vıznamné a vlivné spoleènosti.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club