Czech Republic

Sportovci na hrách v Tokiu budou testováni každých čtyři až pět dnů

Oznámili to dnes organizátoøi her, které byly kvùli koronaviru pøeloženy z letoška na pøíští rok.

Už døíve bylo zveøejnìno, že na sportovce ani trenéry se nebude vztahovat povinnost ètrnáctidenní karantény. Tu v souèasnosti musejí absolvovat všichni zahranièní návštìvníci Japonska, aby se zamezilo šíøení covidu-19.

Opatøení proti šíøení koronaviru pøi OH v Tokiu vyjdou na zhruba 100 miliard jenù (21 miliard korun). Pøedpokládá se, že her se zúèastní kolem 15 tisíc sportovcù. O poètu doprovodu a divákù by se s ohledem na aktuální situaci mìlo rozhodnout na jaøe.

Football news:

Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months
Juve congratulated Buffon on his 43rd birthday: Happy birthday, Superman!
Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta
Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him
Fiorentina have loaned Napoli defender Malcuis until the end of the season
Brandt was not close to joining Arsenal. Borussia will not let him go in the winter
Pogba to discuss contract extension with Manchester United: I'm going to talk to the club. I want to win