Czech Republic

Sparta - Slovácko 1:0, návrat na druhé místo, rozhodl střídající Wiesner

Po dvou porážkách bez vstøeleného gólu sparané zabrali.

Pøedevším ve druhém poloèase ukázali, že jsou lepší než Slovácko. Hrálo se na jednu bránu, ale opìt se trápili ve finální fázi a zakonèení. Proto se o vıhru museli až do tøetí minuty nastavení strachovat.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Ale v první pùli to sparanùm nešlo.

Bylo vidìt, jak na nì dolehly poslední porážky na Slavii a v Jablonci. Bylo vidìt, jak si nevìøili, jak znervóznìli, jak dostali strach, kterı jim soupeø nahnal svımi nebezpeènımi vıpady.

Domácí na pohled byli v útlumu, hráli kostrbatì, komplikovanì. Vidìt to bylo pøedevším pøi rozehrávce, ale i ve finální fázi. Jen bìhem první pùle rozjeli nìkolik slibnıch akcí, ale všechny øešili špatnì.

Když se domácí dostali k vápnu, akci zpomalili, pomalu pracovali s míèem, nebo si nepøesnì pøihráli. Nedaøilo se nìkomu, kazili Karlsson, Doèkal, Pavelka i Hložek.

Trenér Vrba se musel obejít bez zranìného Hancka, kterı nedohrál v tıdnu duel v Jablonci. Po dvaceti minutách odstoupil otøesenı reprezentaèní stoper Èelùstka a do obrany musel støedopolaø Krejèí.

Na jeho místo šel Souèek, kterı po pár vteøinách na høišti mohl skórovat, sám na osmi metrech však nezvládl hlavièku.

Slovácko na Letné ukázalo, proè patøí mezi elitní ligové tımy. Hrálo odvážnì, drze, jako doma. Hosté se dobøe pohybovali, kombinovali, každı jejich útok byl pro sparanskou defenzívu nepøíjemnı. Po každé sparanské ztráce se útoky na Nitu valily.

Ale až na hlavièku Klimenta, proti které Nita musel vytáhnout tìžkı zákrok, aby míè vyrazil nad bøevno, hosté poøádnì nevystøelili. Obránce Divíšek si rovnal míè ve vápnì na pravaèku, zkusil do obstøelem na zadní tyè, ale minul.

„První poloèas jsme hráli velmi dobøe, Spartu jsme moc do nièeho nepouštìli. Ale bylo trestuhodné, jak jsme nakládali s našimi akcemi. Co jsme tam vymıšleli místo støelby,“ zlobil se hostující kouè Martin Svìdík.

„Druhı poloèas získala Sparta pøevahu, my jsme ztráceli míèe, dostali jsme se pod tlak. Vìdìl jsem, že je to zápas, kterı rozhodne jeden gól. Dala ho Sparta, proto vyhrála zaslouženì,“ øekl Svìdík.

Po pøestávce se domácí zlepšili, mìli trvalou pøevahu a vytvoøili si i velké šance. Po zaváhání hostující obrany starší z Krejèích vyplul úplnì sám pøed Nemravu, ale støílel jen do nìj.

Po centru Doèkala vyskoèil nejvıš mladší z Krejèích, ale proti jeho hlavièce Nemrava znovu skvìle zasáhl. V 68. minutì už byl krátkı na hlavièku Wiesnera, jenže mìl štìstí, že po akci dvou støídající hráèù a centru Plavšièe domácí záložník hlavièkoval do tyèe.

Ubìhlo sotva tøicet vteøin a do vápna letìl centr od Plavšièe znovu, Wiesner znovu dobøe naskoèil a tentokrát už míøil pøesnì.

Slovácko se dlouho k nièemu nedostalo, ale nakonec minutu pøed koncem mohl støídající Kubala vyrovnat. Jeho bomba z otoèky z hranice vápna letìla tìsnì vedle.

Rozhodèí: P. Julínek - J. Paták, M. Podanı

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude