Czech Republic

Sparta se po karanténě vrací na hřiště. V úterý hraje první odložený zápas

V úterı od 18 hodin nastoupí Sparta doma proti Pøíbrami.

Odloženı pohárovı duel proti Baníku Ostrava odehraje v následujícím tıdnu ve støedu 17. bøezna od 16.30.

Souboj 22. kola v Jablonci, kterı se mìl hrát teï v nedìli, novı termín zatím nemá.

Jsou to dva tıdny, co Sparta po jednom z nejlepších vıkonù sezony pøesvìdèivì vyhrála ve Zlínì (3:0).

V následujících dnech však testy odhalily vyšší poèet nakaženıch hráèù i èlenù realizaèního tımu na koronavirus. A hygienická stanice poslala mužstvo do karantény.

Stalo se pro Spartu v nejménì vhodnou dobu. Po nástupu nového trenéra Pavla Vrby mužstvo tøikrát za sebou vyhrálo a vykazovalo zlepšení. Navíc za poslední tøi utkání stáhlo náskok vedoucí Slavie z dvanácti na osm bodù.

Po duelu s Pøíbramí èeká Spartu sobotní šlágr proti Plzni. Po pohárovém osmifinále proti Baníku pak zápas v Èeskıch Budìjovicích.

Poté má liga pøestávku, národní mužstvo poslední bøeznovı tıden vstoupí tøemi zápasy do kvalifikace o postup na mistrovství svìta 2022.

Bìhem tìžké sparanské série se ukáže, na jaké cíle bude mužstvo útoèit v závìreèné tøetinì sezony.

Zùstane dál ve høe o obhajobu prvenství v èeském poháru?

Prožene ještì vedoucí Slavii ve Fortuna lize?

Nebo se spíš bude muset strachovat o druhou pøíèku a odrážet nápor pronásledovatelù ze Slovácka, Jablonce, Liberce èi Plznì?

Program Sparty do reprezentaèní pøestávky

úterı 9. bøezna 18.00
Sparta - Pøíbram

sobota 13. bøezna 18.30
Sparta - Plzeò

støeda 17. bøezna 16.30
Sparta - Baník Ostrava (Mol cup)

nedìle 21. bøezna 16.00
Budìjovice - Sparta

Právì tøetí tım tabulky Slovácko støídá Spartu v karanténì, do které mužstvo poslala hygiena ve ètvrtek. Tım v pùvodním termínu neodehraje páteèní duel na høišti Pardubic a nenastoupí ani pøíští víkend v Olomouci. Utkání byla odložena na neurèito.

To sparanùm se karanténa chılí ke konci. 

Momentálnì není jisté, které hráèe bude mít kouè Pavel Vrba k dispozici na úterní zápas s Pøíbramí. Záleží, jak jejich organismus bude po onemocnìní covidem-19 reagovat na tréninkovou zátìž.

Do blížících se zápasù pøed reprezentaèní pøestávkou už by mìl zasáhnout Adam Hložek, by není jasné kdy pøesnì. Osmnáctiletá opora tımu marodila s únavovou zlomeninou.

Ligu hrál Hložek naposledy 3. øíjna proti Jablonci, celkem dal v šesti ligovıch duelech ètyøi góly a na další ètyøi pøihrál.

Pak ještì nastoupil na poloèas v utkání Evropské ligy proti Lille, ale to už zaèínaly jeho potíže.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League