Czech Republic

Sparta prohrála, selhala i Kometa. Zaválela naopak Plzeň proti Liberci

Naopak smutní jsou v Brnì, protože Kometa vùbec nestaèila v Hradci Králové a padla vysoko 2:6. Zlín zdolal Vítkovice 2:1 a v posledním duelu úterního 23. kola zlomily Pardubice nováèka z Èeskıch Budìjovic 3:2 v prodloužení.

Zlín zlomil soupeøe dvìma údery ve druhé tøetinì. Už po pouhıch 29 vteøinách od buly se prosadil Köhler a pikantní je, že ve druhém zápase po sobì ve vlastním oslabení. Tentokrát vystihl rozehrávku Vítkovic, pøed bránou udìlal blafák do bekhendu a zasunul puk do sítì. Ve 38. minutì Kubiš navíc využil poèetnív vıhodu teèí Øezníèkovy støely od modré. Hosté ètyøi minuty pøed koncem snížili, ale na vyrovnání nedosáhli.

Robert Svoboda (Zlín): „Hodnotí se to dobøe, porazili jsme silného soupeøe. Po nešastné porážce z minulého zápasu jsme navázali na náš zpùsob hry, dnes za to hráèi byli odmìnìni vítìzstvím. “

Darek Stránskı (Vítkovice): „V první tøetinì jsme byli pohyblivìjší, mìli jsme mírnı tlak, tím ale vıèet pozitiv konèí. Dnes jednoznaènì rozhodla naše neproduktivita, bylo to žalostné.“

Dominik Lakatoš (vlevo) z Vítkovic v souboji s Jiøím Suhradou ze Zlína.
Sestavy:
Kašík - Nosek D. , Øezníèek - Ferenc, Suhrada - Gazda, Novotnı - Dluhoš - Herman, Karafiát, Köhler - Honejsek, Okál, Šlahaø - Dobiáš, Kubiš, Sedláèek - Ondráèek, Poletín, Václavek
Sestavy:
Svoboda - Polák, Štencel - Kováø, Polášek - Èernı, Trška - Koch - Hruška J., Lakatoš, Schleiss - Dej, Marosz, Ryšavı - Doèekal, Mikyska, Šišovskı - Lednickı, Mallet, Werbik

Rozhodèí: Adam Kika, Tomáš Micka - Vít Lederer, Marek Hlavatı. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Tøinec ukázal svou vnitøní psychickou sílu, protože ho nepoložil brzkı soupeøe, jenž padl po pouhıch 46 vteøinách zápasu a dal ho Horák ranou z levého kruhu. Odpovìdí byly tøi údery domácích ještì do konce první tøetiny, což rozhodlo o jejich vítìzství. Vyrovnával Marcinko teèí Hròova prudkého nahození, vedení pøeklopil na stranu Slezanù v pøesilovce samotnı Hròa, jenž po kombinaèní akci doklepával do prázdné a vedení pojistil Rùžièka po sólu bekhendem.

Václav Varaïa (Tøinec): „Prùbìh zápasu byl velmi vyrovnanı a hodnì nám pomohl gól Petra Vrány na 4:2 ve chvíli, kdy Sparta hrála velmi slušnì a vytváøela si šance. Ve tøetí tøetinì jsme si vedení solidnì hlídali.“

Josef Jandaè (Sparta): „Utkání jsme si prohráli v úvodní tøetinì. I když jsme dali první gól, tak soupeø rychle otoèil skóre a v celé tøetinì jsme byli horším tımem. Proti rozjetému Tøinci to bylo tìžké dotahovat.“

Sestavy:
Koøenáø - Doudera, Gernát - Galvinš, Musil - Jaromìøskı, Kundrátek - Adámek - Rùžièka 27, Stránskı, Vrána - Hròa, Marcinko, Zadina - Jašek, Kovaøèík, Kovaøèík M. - Draveckı, Hrehorèák, Roman
Sestavy:
Machovskı - Košálek, Piskáèek - Jandus, Nìmeèek - Dvoøák, Kalina - Dvoøáèek - Horák, Sobotka, Tomášek - Rousek, Øepík, Suke¾ - Buchtele, Forman, Pech - Kudrna, Vitouch, Zikmund

Rozhodèí: Tomáš Horák, Daniel Pražák - Miroslav Lhotskı, JIøí Svoboda. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž
Boleslavskı Ondøej Najman (vlevo) brání litvínovského Lukáše Douderu.

Litvínov sice dokázal odpovìdìt na povedenou první tøetinu Boleslavi, jež se dostala do dvoubrankového vedení, a vyrovnal díky trefám Cibulskise a Gerháta, ale rozhodující moment pøišel tìsnì pøed koncem druhé èásti. V èase 39:34 si Bernad navedl puk od modré za kruh a švihl ho pøesnì k protìjší tyèce. Štìstí mìl èásteènì i v tom, že brankáø Godla mìl zakrytı vıhled. Vítìzství Støedoèechù potvrdil pøi závìreèné power play Strnad.

Vladimír Országh (Litvínov): „Byl to vyrovnanı zápas. První tøetina byla z naší strany slabá a rozhodla o vısledku. Soupeø si tam vytvoøil dvoubrankovı náskok.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Rozhodujícím faktorem byl konec druhé tøetiny, kdy se nám povedl dát krásnı gól, a ve tøetí tøetinì už jsme zase hráli to, co jsme chtìli. Jsme rádi za tøi body.“

Sestavy:
Godla - Irving, Šèotka - Cibulskis, Doudera - Demel, Kudla - Bøezák - Hanzl, Jarùšek, Zdráhal - Hübl, Pospíšil, Válek - Gerhát, Látal, Myšák - Havelka, Helt, Zygmunt
Sestavy:
Rùžièka J. - Ševc, Šidlík - Dlapa, Plánìk - Bernad, Fillman - Klikorka - Lunter, Šastnı, Zohorna - Jääskeläinen, Stránskı, Zboøil - Flynn, Kousal, Najman - Bièevskis, Cienciala, Strnad

Rozhodèí: Jakub Šindel, Petr Lacina - Tomáš Brejcha, Tomáš Gerát. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Olomouc sice slibnì zaèala a dostala se po Kucserovì støele švihem do vedení, ale pozdìjší vıvoj utkání ukázal, že to nic neznamená. Karlovy Vary vyrovnali ve 23. minutì díky Koblasovì pohodlnému zakonèení do odkryté branky po pøíhøe Kašeho v pøesilovce. Vítìzná trefa padla v èase 36:16 a pøipsal si ji hostující Vondráèek, kterı z úhlu nachytal nepøipraveného gólmana Lukáše, jemuž kotouè propadl mezi betony.

Zdenìk Moták (Olomouc): „Srazila nás kombinace neproduktivity a toho, že si vstøelíme dva góly sami. Porážíme se sami tím, že nepromìòujeme šance a dìláme fatální chyby. To je smrtící kombinace.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Do utkání jsme dobøe vstoupili, bohužel nás domácí z první, èi druhé naší chyby potrestali. Jsem rád, že se nám podaøilo najít síly, vytvoøit si spoustu šancí a zaslouženì otoèit vısledek.“

Sestavy:
Lukáš - Švrèek, Valenta - Dujsík, Vyrùbalík - Ondrušek, Rutar - Bambula, Burian, Knotek - Káòa, Kucsera, Nahodil - Kolouch, Olesz, Valskı - Gøeš, Kusko, Tomeèek V.
Sestavy:
Bednáø - Rohan, Šenkeøík - Graòák, Plutnar - Pulpán, Zábranskı - Mikyska - Flek, Kaše, Lauko - Beránek, Hladoník, Zabloudil - Èernoch, Koblasa, Kohout - Redlich, Skuhravı, Vondráèek

Rozhodèí: Antonín Jeøábek, Pavel Obadal - Lukáš Kajínek, Jan Votrubec. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Plzeò zlomila Bílé Tygry v závìru druhé tøetiny, pøitom psychicky na tom po první dvacetiminutovce byli domácí, kteøí dvìma slepenımi góly otoèili z 0:1 na 2:1. V polovinì utkání však vyrovnal Kodıtek a vedení jim vrátil Kaòák. Vše korunoval brankou na 4:2 Gulaš, jenž zakonèil samostatnı únik bekhendem mezi betony gólmana. Hosté si pak vıvoj duelu pohlídali a dostali se dokonce po trefách Kracík a Kantnera do vedení 6:2, které v samotném závìru korigoval Filippi.

Patrik Augusta (Liberec): „Do doby, než jsme hráli v kuse šest minut v pøesilovce, to byl vyrovnanı zápas. Poèetní vıhody nám ale nepomohly a trochu jsme ztratili tempo. V té poslední jsme dokonce sami inkasovali a tam se ten zápas z mého pohledu asi zlomil.“

Ladislav Èihák (Plzeò): „Odehráli jsme povedené utkání. Pøestože nám Liberec bìhem minuty otoèil, tak nás to nezabrzdilo. Ve druhé tøetinì nás hodnì nakopnul vyrovnávací gól v oslabení a poté jsme se dostali do vedení 4:2, což nás uklidnilo.“

Sestavy:
Kváèa - Hanousek, Šmíd - Knot, Rosandiè - Derner, Havlín - Šír - Birner, Bulíø, Lenc - Filippi, Gríger, Rachùnek T. - Jelínek, Musil A., Zachar - Hrabík, Pekaø, Vlach
Sestavy:
Frodl - Èerešòák, Kaòák - Kvasnièka, Støíteskı - Jiøíèek, Vráblík - Budík - Gulaš, Mertl, Suchı - Kantner, Kracík, Pour - Malát, Pøikryl, Stach - Eberle, Kodıtek, Straka

Rozhodèí: Oldøich Hejduk, Petr Úlehla - Vít Komárek, Jiøí Ondráèek. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž
Zleva brankáø Brna Lukáš Klimeš, Ralfs Freibergs z Brna, Petr Koukal z Hradce...

Kometa byla celé utkání o krok pozadu, pøesto se dá øíct, že až do 39. minuty poøád živila nadìji na dobrı vısledek. Za stavu 0:2 totiž dokázal protlaèit kotouè do sítì Mueller. Nadìje však trvala pár minut, protože ještì do konce druhé èásti vrátil Hradci dvougólové vedení Jergl. Když po 44 vteøinách po zmìnì stran pøidal ètvrtou trefu Smoleòák, bylo o vítìzi rozhodnuto. Domácí se dostali dokonce do vedení 6:1, které korigoval ètyøi vteøiny pøed koncem Schneider.

David Koèí (Hradec Králové): „Celı zápas jsme se drželi systému, kterı se snažíme hrát, a byli jsme za to odmìnìni. Musím øíct, že ani v minulıch utkáních - i když jsme prohráli - jsme nehráli úplnì špatnì. Povedlo se nám zlepšit útoènou èinnost.“

Jiøí Horáèek (Kometa): „Bohužel, takovı zápas se mi hodnotí tìžce. Ani nevím, co bych k nìmu øekl. Byli jsme slabší tım na ledì a podle toho také vypadá vısledek.“

Sestavy:
Mazanec - Nedomlel, Zámorskı - Hronek, Jank - Pavlík, Šalda - Èáp - Cingel, Jergl, Smoleòák - Orsava, Rùžièka, Sklenáø - Klíma 34, Lev, Perret - Klíma 67, Koukal, Pilaø
Sestavy:
Klimeš - Pyrochta, Zboøil - Freibergs, Hájek - Gulaši, Nìmec - Král - Holík, Mueller, Zaoviè - Horkı, Klepiš, Schneider - Defazio, Dvoøák, Vincour - Kunc, Plášek II, Svoboda T.

Rozhodèí: Robin Šír, Matìj Sıkora - Jaromír Bryška, Jakub Frodl. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Pardubice na vítìzství nadøely. Sice v utkání vedly 2:0 po trefách Paulovièe a Camary, jenž dával na 2:0 pouhıch tøináct vteøin pøed koncem první tøetiny. Ani to však jihoèeského nováèka nepoložilo a vyrovnal. Na 1:2 snižoval Pıcha v polovinì utkání, na 2:2 dával Gilbert o ètyøi minuty pozdìji. Rozhodnutí pøišlo v prodloužení, kdy se Vıchodoèeši dostali do pøeèíslení tøí na jednoho, Blümel si vymìnil puk s Kusım a pøesnì zakonèil.

Richard Král (Pardubice): „Je celkem tìžké hodnotit toto utkání. Samozøejmì jsme rádi za dva body, ty se poèítají. Náš vıkon ale nebyl optimální, ba byl nejhorší za dobu mého pùsobení u A-tımu.“

Václav Prospal (Èeské Budìjovice): „Získali jsme asi i zaslouženı bod po šedesáti minutách, ale chtìli jsme urvat i ten druhı. Bohužel jsme již popáté v sezonì v nastavení neuspìli.“

Matouš Venkrbec (vlevo) z Èeskıch Budìjovic v potyèce s Jakubem Nakládalem z...
Sestavy:
Vladaø - Koláø II., Nakládal - Hrádek, Mikuš - Ïaloga, Zdráhal - Machala - Poulíèek, Svaèina, Tybor - Camara, Claireaux, Mandát - Andìl, Blümel, Pauloviè - Kusı, Rohlík, Zeman
Sestavy:
Èiliak - Plášil, Vydarenı - Pıcha, Slováèek - Allen, Lytvynov - Pavel - Beránek, Christov, Venkrbec - Doležal, Karabáèek, Pøikryl - Bednáø, Michnáè, Raška - Gilbert, Novák, Voženílek

Rozhodèí: René Hradil, Tomáš Veselı - Jiøí Gebauer, Radek Špringl. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup