Czech Republic

Sparta po letech zpátky v Evropě. Před zápasem s Lille řeší především obranu

Sparta vstupuje do pohárové soutìže proti Lille, vedoucímu tımu francouzské ligy. Hraje se od 21.00 v Praze na Letné a bez divákù.

Hraje se v dobì, kdy Èesko nejvíc v Evropì úpí pod nákazou koronaviru a vláda každou chvíli zavádí velmi pøísná opatøení, jako je omezení pohybu osob a zavírání obchodù a služeb.

„Není to jednoduché pro nikoho. .Ale zase jsme rádi, že mùžeme hrát aspoò pohár. Zápas odvede hráèe i fanoušky od problémù, které tady máme,“ poznamenal trenér Václav Kotal.

Sparta je v Evropì poprvé od roèníku 2016/2017, kdy postoupila ze základní skupiny do vyøazovací èásti. Následovalo temné období v kvalifikacích: vyøazení s Crvenou zvezdou Bìlehrad, další rok se Suboticí a loni s Trabzonsporem.

ètvrtek 21.00, rozhodèí Strukan (Chorvatsko)

Pøedpokládané sestavy, Sparta: Heèa - Vindheim, Èelùstka (Krejèí), Lischka, Hanousek - Hložek, Doèkal, Pavelka, Sáèek, Karlsson - Juliš.
Lille: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradariè - Araújo, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

Letos mìla Sparta štìstí, že jako vítìz èeského poháru prošla shodou nìkolika pøíznivıch vısledkù v závìreèné fázi minulé sezony Evropské ligy pøímo do hlavní soutìže.

Los jí pøisoudil Lille, AC Milán a Celtic Glasgow, což je velmi atraktivní a zároveò velmi tìžká skupina. Sparta je podle  bookmakerù outsider.

Lille je po sedmi kolech bez porážky první v Ligue 1, AC Milán ve ètyøech zápasech Série A neztratil ani bod, Celtic je ve Skotsku druhı. Sparta je v èeské lize rovnìž stoprocentní, šest úvodních duelù vyhrála.

Jenže proti Lille nepùjde v plné síle. A nejspíš ani za tıden v Itálii proti AC Milán.

Kalamita postihla pøedevším defenzívu. Dávid Hancko a Lukáš Štetina jsou kvùli vážnım zranìním kolen dlouhodobì mimo. Minulou støedu nedohrál mezistátní zápas za národní mužstvo ve Skotsku další stoper Ondøej Èelùstka, klíèovı bek mužstva.

„Budeme èekat do poslední chvíle,“ podotkl Kotal. Svalové potíže má i další støední obránce Dominik Plechatı. „Nevíme, jestli on i Èelùstka budou k dispozici.“

Mužstvo trápí i onemocnìní covidem-19. Úterními testy prošlo šestadvacet hráèù vèetnì mladíkù z tøetiligové rezervy a dorostu. Sparta nezveøejnila, koho nákaza koronavirem postihla. Ale podle fotografií z tréninku by to zas tak vážné  bıt nemìlo.

„Testovali jsme hráèe prùbìžnì, dodržovali jsme pøísnı režim, ale stejnì se nám to nevyhnulo. Máme i pozitivní hráèe, ale jelikož jsou to citlivé informace a zároveò podléháme striktním mezinárodním regulím, nebudeme o tom podávat podrobné informace,“ poznamenal tiskovı mluvèí Ondøej Kasík.

„Vìøím, že ti, kteøí nastoupí, podají co nejlepší vıkon,“ prohlásil trenér Kotal.

Poprvé mùže nasadit Davida Pavelku, reprezentaèní záložník pøed pár dny pøestoupil z Kasimpasy. To mùže bıt vırazná posila.

Zápas Sparta hrála naposled 3. øíjna proti Jablonci. Pak se jí hráèi rozprchli do reprezentaèních vıbìrù. O víkendu ligu proti Plzni z dùvodu vládních omezení nehrála.

„Až zápas nám ukáže, jak jsme pøipravení. Ostré utkání nám chybí, ale nic s tím nenadìláme. Musíme se s tím vypoøádat. Snažili jsme se pøipravit co nejlíp,“ poznamenal Kotal. „A vìøím, že všichni pøedvedou maximální vıkon.“

Francouzskı protivník byl pøi losu paradoxnì tažen až z posledního vıkonnostního koše, ale podle souèasné formy a kvality kádru patøí mezi favority. „Lille má konsolidovanı tım. Moc se mi líbí, jak hrají,“ podotkl Kotal.

Football news:

Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches