Czech Republic

Sparta na houpačce. Nebudeme to pitvat, ať si nevytvoříme blok, řekl Jandač

„Je to dost na houpaèce. Potøebujeme víc dobrıch zápasù. Musíme se zlepšit a zamakat na pøípravì. Zvládnout utkání i hlavou,“ burcuje útoèník Sparty a její nejproduktivnìjší hráè Michal Øepík.

Sparta v posledních utkáních nedokáže ustálit svou vıkonnost a to jí momentálnì vıraznì škodí. V zápasech v Hradci a doma s Olomoucí pøedvedla kvalitu, vıbornı vıkon v obranì a perfektní kombinace. Navíc dohromady dala 9 gólù.

Pøesnì to jí chybìlo naposledy proti Litvínovu, Plzni i v Olomouci. „Neznáme zatím odpovìï na to, proè jsme tak nevyrovnaní, ale pracujeme na tom. Nechceme se v tom pitvat, abych si nevytvoøili nìjakı blok v hlavách,“ tvrdí kouè Sparty Josef Jandaè. 

Trenéøi už zkusili zmìnit styl hry i prohodit hráèe ve formacích. Stabilní vısledky ovšem novinky zatím nepøinášejí.

„Prohození formací nám nevadilo a problém bych právì v tomto ohledu nehledal. Dìje se to normálnì, že se vedle vás spoluhráèi støídají a nemùžeme se na to vymlouvat. Musíme jít do zápasù na sto procent, naplno soustøedìní. Ale zatím se to jeden zápas se to daøí, další zase ne,“ øíká otevøenì Øepík.

Litvínovskı Filip Helt zkouší pøekonat Matìje Machovského v bránì Sparty.

Litvínovskı Filip Helt zkouší pøekonat Matìje Machovského v bránì Sparty.

Litvínov tentokrát sparany pøetlaèil silovou hrou i dobrım defenzivním vıkonem ve vlastním pásmu. „Bylo to moc tìžké utkání a pøedpokládali jsme, že to tak bude. Litvínov se zvedá a dnešek nás stál hodnì sil. Mìli jsme špatnou druhou tøetinu, kdy nás soupeø nìkolikrát pøeèíslil,“ uvedl Jandaè.

Zároveò však Sparta otevírala možnosti k litvínovskım brejkùm vlastním nedùrazem. „Možná jsme víc chtìli, než bylo v našich silách. Špatnì jsme se zajišovali a nedìlali jsme dobrá rozhodnutí. Hodnì pukù jsme ztratili a nebyli jsme ve druhé tøetinì spokojení s hrou. Aèkoliv jsme po zbytek zápasu nebyli horší než Litvínov, proti jejich zarputilosti jsme se nedokázali prosadit,“ dodal.

„Zaèátek jsme nemìli špatnı. Ale vìdìli jsme, že Litvínov se z nejhoršího sebral a bude to silnı soupeø. Víme, co máme pøíštì dìlat. Musíme také víc toèit pøihrávky do hokejky, abychom si vyhovìli,“ míní Øepík.

Podle Øepíka se Sparta musí rychle zkonsolidovat, aby si udržela pohodu i pozice v extralize. „Teï jedeme do Tøince, je to momentálnì nejlepší tım extraligy, a tam to bude hroznì tìžké. Musíme tam vážnì zabrat, abychom byli úspìšní,“ upozoròuje kapitán.

Pryè je forma z øíjna i poèátku listopadu, kdy sparané vyhráli pìt duelù v øadì, nebo z deseti utkání jich rovnou osm ovládli. Vrátí se ještì ke své dominanci?

Football news:

Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him
Fiorentina have loaned Napoli defender Malcuis until the end of the season
Brandt was not close to joining Arsenal. Borussia will not let him go in the winter
Pogba to discuss contract extension with Manchester United: I'm going to talk to the club. I want to win
Manchester United defender Tuanzebe was subjected to racist abuse after the defeat to Sheffield United
Barca's acting president refuses to buy the player
Atletico defender Perez could move to Cadiz. He's on loan in Granada